Postopek oddaje davčnih podatkov za s.p. in d.o.o.

1. korak

Pripravite potrebne dokumente

  • osebni dokument
  • davčno številko
2.korak
Na VEM točki za vas oddamo sledeče davčne podatke:
  • osnovni podatki o podjetju
  • naslov poslovnega prostora
  • računi v tujini
  • povezane osebe in osebe, ki vodijo poslovne knjige
  • podatke vezane na davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
  • podatke vezane na obračun davka od dohodkov pravnih oseb
  • podatki za obračun prispevkov za socialno varnost
3.korak

Pristojni davčni urad vam praviloma v nekaj dnevih pošlje odgovor po pošti.