Akronim: Skills Forecasting

Naslov projekta: Spretnosti in izkušnje pri iskanju zaposlitve (Reverting negative trends in skills and jobs matching)

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: januar 2014 – december 2014

Financiranje: Program skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost -PROGRESS

 

Partnerji:

  • Regionalna razvojna agencija Međimurja – REDEA (Hrvaška) – vodilni partner
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
  • Institut sinergije, znanosti i društva (Hrvaška)
  • L&R Social research Wien (Avstrija)

 

Cilji:

Splošni cilj projekta je prispevati k boljši usklajenosti med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, da bi ustvarili nove zaposlitvene možnosti.

 

Rezultati:

Na področju Spodnjega Podravja raziskati ponudbo in povpraševanje na trgu dela, vzpostaviti sistem potrebnih spretnosti in izkušenj za zaposlitev, izboljšati sodelovanje med socialnimi partnerji, gospodarskim sektorjem in drugimi lokalnimi akterji za uspešnejše premagovanje negativnih trendov na trgu dela.