image013

Zaključni dogodek: Vermikompost - okolju prijazna kmetijska praksa gnojenja
Z dne 22. november 2022 je na Šolski posesti Turnišče potekal zaključni dogodek, kjer so se predstavili rezultati pilotnega projekta za zmanjšanje vplivov na okolje iz kmetijske dejavnosti z uporabo vermikomposta. Udeleženci dogodka so bila kmetijska gospodarstva, dijaki kmetijske smeri ŠC Ptuj- ŠETK, vrtičkarji in drugi zainteresirani.

Poleg predstavitve cprojekta s strani vodilnega partnerja ZRS Bistra Ptuj, so projektni partnerji predstavili naslednje vsebine:
Vermikompost - okolju prijazno organsko gnojilo, kmetija Manfred Jakop
Poljski poskusi z vermikompostom na primeru zelja, KGZ Ptuj
Pomen živosti vermikomposta za trajnostno rodovitno zemljo, IKEMA d.o.o.
Izkušnje in pridobljena znanja sodelujočih kmetij, kmetija Primož Kelenc in kmetija Peter Pukšič

Smernice za pripravo in uporabo vermikomposta kot organskega gnojila za vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje so objavljeni na www.bistra.si

Pilotni projekt Vzpostavitev trajnostno rodovitne zemlje z uporabo domačega vermikomposta, se izvaja v okviru ukrepa M16 : Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Projektni konzorcij:

konzorcij