AKTUALNI RAZPISI - EU skladi

AKTUALNI RAZPISI – Podjetniški portal

 

Javni razpis

Povezava

Datum objave

Rok

prijave

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

P1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=106 20. 3. 2020 10. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10., 20. 10. 2020

P2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200227091927/

21. 2. 2020

20. 4. 2020

Javni razpis za izbor operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije", sprememba roka za oddajo vlog

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podpora-strateskim-razvojno-inovacijskim-partnerstvom-srip-na-prioritetnih-podrocjih-pametne-specializacije-sprememba-roka-za-oddajo-vlognov-javna-objava/

27. 12. 2019

16. 3. 2020

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

06.12.2019

30. 11. 2020

Javni razpis za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dvig-kompetenc-vodilnih-turisticnih-destinacij-in-razvoj-turisticne-ponudbe-v-vodilnih-turisticnih-destinacijah-v-letih-2020-in-2021/

18. 10. 2019

20. 4. 2020

Javni razpis P4D 2019 -2023 - Spodbude za digitalno transformacijo MSP

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-685/

18. 10. 2019

1. 9. 2022

Javni poziv VAV-14, Vavčer za prototipiranje

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-vav-14/

31. 1 2020

31. 3. 2020

Javni poziv VAV-13, Vavčer za prenos lastništva

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-vavcer-za-prenos-lastnistva/

22. 11. 2020

31. 3. 2020

Javni poziv VAV-12, Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-vav-12-vavcer-za-uvajanje-poslovne-odlicnosti-po-modelu-efqm-v-mala-in-srednje-velika-podjetjanov-javna-objava/

11. 10 2019

31. 3. 2020

VAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družb

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=89

   

VAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnost

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=88

   

VAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategije

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-8 - Vavčer za digitalni marketing

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-6 - Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovosti

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?tip=2

 

31. 3. 2020

SK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=102

7. 2. 2020

27. 3. 2020

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=103

14. 2. 2020

16. 3. 2020

SI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

7. 2. 2020

31. 12. 2020

P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99

27. 12. 2020

1. 10. 2020

P4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

 

06. 04.2020

Javni razpis EUROSTARS

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-eurostars/

28. 2. 2020

3. 9. 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-in-sofinanciranje-programov-profesionalnega-usposabljanja-za-solsko-leto-202021/

21. 2. 2020

31. 3. 2020

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-zbiranje-predlogov-za-sofinanciranje-investicij-v-novogradnje-sportnih-dvoran-in-novogradnje-ali-rekonstrukcije-sportnih-bazenov-in-pripadajoce-bazenske-tehnike-v-letu-2020nov-javna-objava/

7. 2. 2020

27. 3. 2020

Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2019/20

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/j-2/

8. 10. 2019

15. 3. 2020

Poziv za oddajo vloge za program Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za obdobje od leta 2018 do leta 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/rezultat-javnega-razpisa-za-sofinanciranje-izvajalcev-letnega-programa-sporta-na-drzavni-ravni-v-republiki-sloveniji-v-letu-2019/

1. 6. 2019

30. 6. 2020

Ministrstvo za infrastrukturo

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022"

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energetske-prenove-stavb-ozjega-javnega-sektorja-v-letih-2020-2021-in-2022/

21. 2. 2020

9. 11. 2020

Povabilo posredniškim organom k oddaji "Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022"

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/povabilo-posredniskim-organom-k-oddaji-vloge-prijavitelja-za-posredovanje-predloga-operacije-energetske-prenove-stavb-sirsega-javnega-sektorja-v-letih-2020-2021-in-2022nov-javna-objava/

21. 2. 2020

9. 11. 2020

Razpis Evropske komisije v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope za področje prometa "CEF Transport Blending Facility"

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/razpis-evropske-komisije-v-okviru-instrumenta-za-povezovanje-evrope-za-podrocje-prometa-transport-blending-facility/

20. 11. 2019

15. 4. 2020

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-za-obdobje-2019-do-2022/

27. 9. 2019

3. 9. 2020

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-nakupa-in-postavitve-naprav-za-proizvodnjo-elektricne-energije-z-izrabo-soncne-energije-za-obdobje-2019-2022/

29. 3. 2019

25.09.2020

Ministrstvo za kulturo

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-sofinanciranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-na-obmocju-naselbinske-ali-vrtnoarhitekturne-dediscine-ki-jih-bo-v-letu-2020-sofinancirala-republika-slovenija-iz-proracuna-namenjenega-za-kulturo/

21. 2. 2020

31. 5. 2020

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 - 2021

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-spodbujanje-kreativnih-kulturnih-industrij-center-za-kreativnost-2020-2021/

14. 2. 2020

6. 4. 2020

Javni natečaj za pridobitev naziva "Branju prijazna občina"

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-natecaj-za-pridobitev-naziva-branju-prijazna-obcina/

06.02.2020

30. 9. 2020

Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-kulturnih-projektov-programa-namenjenega-pripadnikom-nemsko-govorece-etnicne-skupine-v-republiki-sloveniji-ki-jih-bo-v-letu-2020-na-podlagi-sporazuma-med-vlado-republike-slovenije-in-vlado-republike-avstrije-o-sodelovanju-v-kulturi-i/

31. 1. 2020

2. 3. 2020

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Javni poziv za podporo dogodkom in aktivnosti za spodbujanje večje prepoznavnosti lokalne hrane

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-podporo-dogodkom-in-aktivnosti-za-spodbujanje-vecje-prepoznavnosti-lokalne-hrane/

25. 2. 2020

16. 3. 2020

6. javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2020/

31. 1. 2020

18. 3. 2020

1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/objava-javnega-razpisa-in-razpisne-dokumentacije-k-1-javnem-razpisu-za-podukrep-7-3-podpora-za-sirokopasovno-infrastrukturo-vkljucno-z-njeno-vzpostavitvijo-izboljsanjem-in-razsiritvijo-pasivno-sirokopasovno-infrastrukturo-ter-zagotavljanjem-dostopa-do-sir/

24. 1. 2020

14. 5. 2020

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-191213085316/

13. 12. 2019

27. 3. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2020

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-promocije-in-ozavescanja-na-podrocju-urejanja-prostora-in-graditve-v-letu-2020/

14. 2. 2020

6. 3. 2020

DRUGO

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 27. 2. 2020 do porabe sredstev, najdlje do 30. 12. 2020.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje-1

27..2. 2020

30. 12. 2020

Zaposli.me 2017/2019

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/zaposli-me

 

31. 3. 2020

Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/trajno-zaposlovanje-mladih

 

31. 3. 2020

Delovni preizkus 2020

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.12.2020.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2020

 

30. 12. 2020

Usposabljam.se 2020

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, prijavljene pri Zavodu. Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.12.2020.

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/usposabljam-se-2020

 

30. 12. 2020

 Zadnja posodobitev: 4.3.202