Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je 10.5.2024 objavilo Javni razpis 2024 za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo. Upravičenke do sofinanciranja investicij so občine, skupaj pa je na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

 

Z javnim razpisom bodo sofinancirali obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

  • Sklop 1 – investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov,
  • Sklop 2 – investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

 

Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se bo sofinancirala v okviru obeh sklopov.

 

Z javnim razpisom bomo nadaljevali s sofinanciranjem v javno športno infrastrukturo. S tem želimo doseči športno tehnološko posodobitev obstoječih javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ter povečati število javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin. Povečati želimo tudi kakovost in število javno dostopnih športnih površin v urbanem in naravnem okolju, urediti dostopnost do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnostmi in vzpostaviti pogoje za zaščito javne športne infrastrukture pred prihodnjimi naravnimi nesrečami.

 

Na razpis se občine lahko prijavijo do 31. maja 2024. Občine pisno prijavo na razpisnih obrazcih pošljejo po pošti ali dostavijo na naslov ministrstva.

 

Podrobnejši pogoji so objavljeni v Javnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024.