poni barvna POD 3

Naslov projekta: Podjetno nad izzive - PONI Podravje

Akronim: PONI Podravje

Tip projekta: regijski

Vodilni partner projekta: Mariborska razvojna agencija

Projektni partnerji: Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o.

Trajanje projekta: avgust 2020 – september 2023

Vrednost projekta: 1.385.800 EUR

 PONI1

Opis projekta in načrtovane aktivnosti:

Projekt PONI Podravje je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

PONI2 namen in cilji

KAKO POTEKA PROJEKT:

1. Prijaviš se na javni razpis za vključitev v projekt.

2. Za 4 mesece se zaposliš na ZRS Bistra Ptuj.

3. V času zaposlitve si pridobiš potrebna podjetniška znanja.

4. S pridobljenim znanjem svojo idejo spremeniš v poslovni model ter narediš odličen poslovni načrt.

5. Po koncu usposabljanja si pripravljen za uspešno podjetniško pot in ustanovitev podjetja.

V projekt bo sočasno vključenih 6 udeležencev.

 

 KAJ TI PROJEKT PONUJA:

  • 4 mesečno redno zaposlitev, ki udeležencem omogoči, da se v celoti posvetijo razvoju svojih idej;
  • uporabna individualna in skupinska podjetniška usposabljanja;
  • podporo in pomoč izkušenih mentorjev pri razvoju ideje in pripravi poslovnega načrta;
  • delo s somišljeniki, mreženje s podjetniki in prve korake na podjetniški poti.

 

 

KOMU JE PROJEKT NAMENJEN?

  • Vsem, ki imate podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji.
  • Stalno ali začasno prebivališče v regiji izvajanja (v Podravski regiji).
  • Tistim, ki želite ustanoviti svoje podjetje.
  • Za vse starosti in vrste izobrazbe.

 

KAKO SE LAHKO VKLJUČIŠ?

Udeleženci se bodo v program vključevali na podlagi javnih pozivov, ki bodo objavljeni predvidoma vsake 4 mesece.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

POSTOPEK ODDAJE:

1. Natančno preberi besedilo Javnega poziva PONI Podravje.

2. Izpolni Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjuj v elektronski obliki!

3. V informativne namene preberi tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi (RRA Podravje MB, ZRS Bistra Ptuj, RASG) v projektu PONI Podravje (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis).

4. Natisni izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega poziva.

 

ODDAJA PRIJAVE:

Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddaj:

  • Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom in fotokopijo dokazila o izobrazbi (ter v primeru prijavljenega začasnega bivališča s posredovanim potrdilom o prijavi začasnega bivališča) kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, Pobreška c. 20, 2000 Maribor, do roka oddaje vlog (velja poštni žig tega dne), kot zapisano v posameznem javnem pozivu. 

Pazi na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)!

 

Želiš dodatne informacije? Ne odlašaj in nas kontaktiraj na , na 02 748 02 64 (Robert Novak) ali nas obišči osebno na ZRS Bistra Ptuj.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

PONI3 kaj ti poni ponuja

-----------------------------------------------------------------------------------

pdfPromocijski letak - Podjetno nad izzive PONI Podravje996.7 KB

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt se bo izvajal v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, Koroški, Pomurski, Posavski, Savinjski, Zasavski in Podravski regiji. 

 

Izvajalci programa za Podravsko regijo so Mariborska razvojna agencija, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj ter Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. 

 

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi preko podjetniških inkubatorjev«.

 logoti vsi skupajtekst 1