Naslov projekta: Dravska kolesarska pot od izvira do izliva

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. april 2005 – 31. december 2007

Financiranje: EU – Interreg III A SLO-AVT

Partnerji:

 • Mariborska razvojna agencija (Slovenija) – vodilni partner,
 • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
 • Verein Regionalentwicklung Südkärnten (Austria),
 • Carnica (Slovenia),
 • RRA Koroška (Slovenia).

 

Cilji projekta:

 • oblikovanje skupnega turističnega proizvoda;
 • večji gospodarski razvoj celotnega obmejnega območja;
 • vzpostavitev čezmejnega usklajevanja pri načrtovanju, razvoju in izvajanju dejavnosti na področju turističnega kolesarjenja ob Dravi;
 • standardizacija kakovosti v gostinstvu in v turističnih storitvah za kolesarske turiste;
 • postavljanje centrov za kolesarske informacije;
 • izboljšanje prometnih in neprometnih kolesarskih infrastruktur.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta:

Karta dravske kolesarske poti