Akronim: Ogledne kmetije

Naslov projekta: Ogledne kmetije – bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah se predstavi!

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: januar 2013 – december 2013

Financiranje: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LEADER

Partnerji:

  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija) – prijavitelj
  • Ptujske vedute, d.o.o.

Cilji:

Namen projekta je vzpostavitev oglednih kmetij na območju turistične destinacije. Cilji projekta:

  • obogatiti obstoječo turistično ponudbo na podeželju,
  • povečati atraktivnosti kmetij,
  • povečati možnost predstavitve in prodaje kmetijskih pridelkov in izdelkov dopolnilnih dejavnosti na samih kmetijah
  • uvesti želimo tržnico dobrot na kmetijah, kjer nastajajo.

 

Rezultati:

V sklopu projekta je bil naprej izveden temeljit popis ponudbe na območju devetih občin, nato je bila izvedena temeljita raziskava obstoječega stanja kmetij in do konca leta 2013 je bilo identificiranih in v projekt vključenih 17 kmetij, katerim smo nudili individualna svetovanja. V okviru projektnih aktivnosti smo izvedli 4 informativne delavnice (3 za kmetije in 1 za lokalne skupnosti ter zainteresirano javnost) in zaključno novinarsko konferenco.

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

Spodbujanje razvoja turizma ter promocija aktivnih počitnic v regiji. Prav tako dodajanje dodane vrednosti oglednim kmetijam pri njihovi promociji.