Naslov projekta: Vzpostavitev sodelovanja mest v čezmejni regiji med vzhodno avstrijsko Štajersko, vzhodno Slovenijo in jugozahodno Madžarsko z namenom razvoja skupne strategije in realizacije prvih pilotnih projektov

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: zaključen

24 citiesTrajanje projekta: maj 2008 – december 2013.

Financiranje:  ESRR – Evropsko teritorialno sodelovanje, čezmejni program Slovenija – Avstrija 2007-2013, www.si-at.eu

Partnerji :

 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija),
 • Eu – Regionalmanagement Oststeiermark (Avstrija) – vodilni partner,
 • Razvojni center Murska Sobota (Slovenija),
 • LTO Prlekija Ljutomer (Slovenija).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Sašo Kafel

Cilji projekta: Projekt City Cooperation zasleduje naslednje konkretne cilje:

 1. Izgradnja trajnega partnerstva pri projektu udeleženih 24 mest v trideželnem trikotniku med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko.
 2. Skupna analiza situacije in izmenjava izkušenj med pri projektu udeleženih mest.
 3. Razvoj usklajene strategije za v prihodnost orientirano pozicioniranje mest obmejne regije na naslednjih področjih:
 • intenziviranje sodelovanja mest znotraj in med deželami obmejne regije,
 • ohranjanje in oživljanje mestnih središč kot tradicionalnih gospodarskih središč regije z veliko socialno in kulturno vrednostjo za urbano in regionalno identiteto,
 • pozicioniranje mest v trideželnem trikotniku kot gospodarskih stičišč med srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja podjetij v mestih kot pospeševalcev za skupni razvoj obmejne regije,
 • intenziviranje socialnih in gospodarskih povezav na vseh nivojih med mesti in regijami obmejne regije.
 1. Razvoj skupnih pilotnih projektov, aktivnosti in akcij ter postavitev skupne razvojne strategije.
 2. Razvoj in vzpostavitev organizacijskega modela za načrtovanje in izvedbo teh skupnih aktivnosti mest znotraj in med posameznimi deželami.
 3. Izoblikovanje koncepta za trajno vzpostavitev skupaj izdelane strategije in za nadaljevanje sodelovanja po koncu predstavljenega koncepta oz. projekta.

Pomen za lokalno okolje:

Projekt City cooperation s svojimi aktivnostmi dviguje promocijsko moč lokalnemu okolju, saj se s pomočjo projekta manjša partnerska mesta lahko postavijo ob bok velikim, turističnim mestom in njihovi ponudbi. Lokalno okolje bo po turistični plati projekt povezal z mesti v vzhodni Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem ter s tem pripomogel k tesnejšemu sodelovanju tudi na ostalih področjih. V sklopu projekta se izdajajo različni promocijski produkti (magazin, katalog, zemljevidi, knjižice ugodnosti…), soustvarjajo prireditve po mestih in naši promotorji udeležujejo priznanih mednarodnih sejmov s čimer dvigujejo prepoznavnost našega področja.

Rezultati projekta:

V okviru projekta City Cooperation bo prvič vzpostavljenjo tesno sodelovanje mest obmejnih regij vzhodne avstrijske Štajerske, vzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske z namenom oblikovanja skupne prihodnosti.

 • Izgradnja trajnostnega sodelovanja med udeleženimi mesti v Avstriji, Madžarski in Sloveniji.
 • Izdelava skupne strategije trajnostnega sodelovanja.
 • Izdelava skupne strategije za trajnostni razvoj mest v obmejni regiji.
 • Izdelava skupne strategije za intenziviranje socialnih, gospodarskih in kulturnih povezav med mesti obmejne regije.
 • Razvoj ukrepov in projektnih predlogov za vzpostavitev skupne strategije na področju kooperacije, komunikacij, razvoja mest in razvoja gospodarstva.
 • Vzpostavitev izbranih pilotnih projektov na področju izdelane strategije skupaj definiranih vodilnih sektorjev sodelovanja.
 • Izdelava skupnega koncepta za trajnostno sodelovanje po koncu predstavljenega projekta.

24 cities   City cooperation

Več o projektu

si at  nalozba vasa prihodnost  ministrstvo za gosp razvoj