Podravsko-ptujsko-ormoška RDO

Naslov projekta: Podravsko-ptujsko-ormoška regionalna destinacijska organizacija 01 RDO skupna vecja uporaba 2 sekundarno 

Tip projekta: nacionalni 

Status projekta: v izvajanju 

Trajanje projekta: 2010-2013 

Financiranje:  50% (85% evropska sredstva ESRR, 15% slovenska udeležba). 

Partnerji: 27 občin in 45 gospodarskih subjektov, ki delujejo na področju turizma 

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Aleksandra Pivec

Cilji projekta: Regionalna destinacijska destinacija (RDO) v partnerski odnos združuje javni, zasebni in civilni sektor z namenom vzpostavitve nujnih funkcij za delovanje destinacije. RDO prevzema razvojne, distribucijske, promocijske in operativne naloge s ciljem večje tržne učinkovitosti destinacije. RDO bo doma in v tujini gradila skupno destinacijo skozi štiri geografske tržne znamke ter več turističnih produktnih znamk. Z njimi bo krepila prepoznavnost turistične destinacije na ciljnih trgih.

Glavni cilji regionalne destinacijske organizacije so: Zemljevid destinacije

 • povečanje nočitev,
 • povečanje prihodov tujih in domačih obiskovalcev,
 • absolutna rast tujih nočitev,
 • 5 novih ITP-jev, ki temeljijo na tradiciji in kakovosti,
 • uspešnost vzpostavitve delovanja RDO z 30 ali 50 zasebnimi subjekti.

Pomen za lokalno okolje: Z vzpostavljenim trajnostnim organizacijskim modelom turistične destinacije RDO, bomo zagotovili ključne pogoje za razvoj turizma v destinaciji in okrepili povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma v regiji.

Rezultati projekta: Pri identifikaciji turistične destinacije smo ugotovili močno poistovetenost posameznih lokalnih skupnosti z obstoječim geografskim prostorom in v prvi fazi gradnje destinacije smo to pripadnost upoštevali, jo še okrepili in tako so nastale 4 geografske znamke: Ptuj – zakladnica tisočletij, Jeruzalem Ormož – pravljica sonca, Haloze .- nazaj k naravi ter Slovenske gorice – preprosto čudovite. Vanje je vključenih 27 občin. Sodelovanje lokalnih skupnosti je zagotovilo temelje za lažje vključevanje zasebnega sektorja, torej ponudnikov v turizmu. V RDO se je tako z aktivnim sodelovanjem do sedaj priključilo 45 gospodarskih subjektov. Po uspešni vzpostavitvi in povezavi med javnim in civilnim sektorjem, smo začeli z izvajanjem aktivnosti, ki še tečejo:

 • vzpostavljanje in odpiranje prodajnih poti doma in v tujini;
 • oglaševanje destinacije (oglasi, PR članki, gigant plakati, splet … );
 • skupen mesečni koledar prireditev;
 • oblikovanje kakovostne in inovativne doživljajske ponudbe destinacije;
 • destinacijski katalog;
 • spletna stran projekta;
 • sodelovanje na sejmih in predstavitvah doma in v tujini.

Katalog ponudnikov turističnih storitev v naši destinaciji 

Spletna stran projekta   

 

nalozba 300x82  02 RDO Ptuj mini uporaba 300x69

ZRS Bistra         ministrstvo za gosp razvoj