Naslov projekta: Po poteh romarjev in božjih popotnikov v Evropi, izgradnja in ureditev srednjeevropske mreže romarskih poti, kakor tudi kulturno-turističnih in spiritulaih – duhovnih ponudb – v Avstriji in Sloveniji

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta: 1.10.2010 – 30.03.2014

Financiranje:   ESRR – Evropsko teritorialno sodelovanje, čezmejni program Slovenija – Avstrija 2007-2013, www.si-at.eu

 

Partnerji:

 • Diozese Graz-Seckau (vodilni partner),
 • Javni zavod Kozjanski park,
 • Razvojna agencija Kozjansko,
 • RISO – Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter  socialnega okolja,
 •  Steirische Tourismus  GmbH,
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Tina Zamuda

Cilji projekta:

 • Vzpostavitev in nadaljnji razvoj regionalnih kot tudi čezmejnih zgodovinskih in sodobnih romarskih poti in romarskih pobud v Sloveniji in Avstriji
 • Skupna, usklajena turistična in kulturna ponudba ustrezne kvalitete. Enakovredno ocenjevanj
 • e spiritualnih in turističnih vidikov.
 • Razvoj tržnih ponudb  ter skupna mednarodna prodaja.

Pomen za lokalno okolje

S projektom spodbujamo slabo razvito vejo verskega turizma, krepimo zavedanje o bogati in neprecenljivi kulturni dediščini v našem okolju in se na ta način trudimo povečati obisk turistov v naše mesto.

Rezultati projekta:

 • Boljše sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo za skupen čezmejni razvoj romarskega turizma.
 • Oživljanje kulturnega turizma v državah
 • Razvoj treh skupnih čezmejnih poti
 • Enotne oznake romarskih in božjih poti
 • Skupno vzdrževanje in načrt ohranjanja romarskih poti
 • Kulturno-zgodovinska in znanstvena priprava teme romanja in božjih poti
 • Regionalne in medregionalne karte za pohodnike
 • Brošure z informacijami o romarskih poteh in krajih
 • Skupna turistična ponudba in paketi
 • Skupni romarski potni list
 • Skupni logotip in blagovna znamka
 • Interaktivna razstava
 • Interaktivni CD-ji z informacijami o posameznih poteh.

Več o projektu

ROMANJE – SODOBNE TEŽNJE IN RAZISKOVALNI PRIJEMI

Ciril Ambrož

Aleš Fevžar

   

si at  nalozba vasa prihodnost  ministrstvo za gosp razvoj