i2net

Naslov projekta: Interregional Internationalisation Network

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. januar 2004 – 1. januar 2006

Financiranje: Projekt je financiran s strani EU.

Partnerji:

  • Weizer Energie-Innovations-Zentrum (Austria) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Bildungsinstitut PSCHERER GmbH (Austria),
  • Business and Innovation Centre Burgenland Ltd.,
  • Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya,
  • Enterprise Development Foundation of Tolna County.

Cilji projekta:

  • Izkoriščanje vključitve v EU, za razvoj novih poslovnih priložnosti za mala in srednja podjetja (mala in srednje velika podjetja).
  • Razvoj medregionalnega omrežja podpornih centrov za povečanje pretoka informacij o poslovnih priložnosti za sodelovanje med MSP.
  • Organiziranje stikov med podjetniki iz regije, kjer se izvaja projekt.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: