EnergyHub logo

Naslov projekta: Tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj

Status projekta: dokončan

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: 1.januar 2011 – 1. september 2011

Financiranje: Konzorcijska pogodba o sodelovanju pri izvajanju projekta »EnergyHub-  tehnološko inovacijsko vozlišče za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj« in Mestna občina Ptuj Pogodba o financiranju programa dela za leto 2011.

Partnerji:

 • ZRS Bistra Ptuj,
 • TECES Tehnološki center za električne stroje Maribor,
 • RTC Zavod za avtomobilsko industrijo Maribor,
 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Odbor za znanost in tehnologijo,
 • Štajerska gospodarska zbornica.

Cilji projekta:

Konzorcij partnerjev z izvajanjem načrtovanih aktivnosti za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v okviru tehnološkega inovacijskega vozlišča za okoljske in energetske tehnologije ter trajnostni razvoj (EnergyHub) posega na prednostno področje tehnologij za trajnostno gospodarstvo. Pod to področje štejemo energijske in okoljevarstvene tehnologije, tehnologije za učinkovito rabo energije (URE), za izrabo novih in obnovljivih virov energije (OVE), za varno in zdravo okolje, za trajnostno gradnjo, za zagotavljanje in kontrolo kvalitete okolja. Aktivnosti članov konzorcija so usmerjene k izobraževanju, usposabljanju in osveščanju ciljnih skupin na področju varovanja okolja in energetske učinkovitosti, na drugi strani pa z intenzivnim vključevanjem in povečanim izvajanjem raziskovalno tehnoloških projektov doprinašamo k inovativnim celovitim rešitvam na področju energetske učinkovitosti slovenskega gospodarstva.

Pomen za lokalno okolje:

Aktivnosti konzorcija so prispevale k povezovanju gospodarskih družb, spodbujanju razvojno-raziskovalnih aktivnosti v podjetjih ter ozaveščanju o pomenu zaščite intelektualne lastnine z namenom krepitve konkurenčne prednosti lokalnih podjetij ter večanju dodane vrednosti podjetij. Novim podjetnikom in novonastalim podjetjem smo olajšali pot v podjetništvo s poslovnim svetovanjem, kar je prispevalo k boljši konkurenčnosti lokalnega gospodarstva in odprlo nova delovna mesta ter prispevalo k manjšemu porastu brezposelnosti v regiji.

Rezultati projekta:

 • evidentiranje novih članov vozlišča,
 • informiranje in povezovanje,
 •  strokovno poslovno svetovanje,
 •  izvajanje storitev svetovanja na področju razvojno-raziskovalnega dela pri razvoju novih tehnologij in izdelkov,
 •  pomoč pri zaščiti industrijske lastnine,
 • organizacija natečajev,
 • sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah.

logo2