Naslov projekta: Ustvarjanje podpornega okolja za krepitev inovativnega in tehnološkega potenciala na čezmejnem področju

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje: april 2011 – april 2013

Financiranje: Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija‐Hrvaška 2007‐2013 in je sofinanciran s strani EU v okviru. Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR).[br]

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek Korošec

SEBE 300x200Partnerski stisk rok ob zagonu projekta.

Partnerji: 

 • Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., HR, www.redea.hr (vodilni partner),
 • Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o., HR, www.ticm.hr (vodilni partner),
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, SLO, www.bistra.si,
 • Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA), HR, www.zara.hr,
 • TECES, Tehnološki center za električne stroje, SLO, www.teces.si,
 • Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), HR, www.azra.hr,
 • Razvojni center Murska Sobota, SLO, www.rcms.si,
 • TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o., SLO, www.tehnocenter.si,
 • Sveučilište u Zagrebu, HR, www.unizg.hr.

Cilji: Ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje gospodarske rasti in konkurenčnosti gospodarstva s povezovanjem podjetij in znanstveno–raziskovalnih institucij na manj razvitem čezmejnem področju s ciljem ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora.

Namen projekta je spodbuditi inovativno aktivnost podjetij na manj razvitem obmejnem področju. Če upoštevamo globalne trende in vsesplošno prisotnost krize, postane jasno, da je dolgoročni in trajnostni razvoj tudi podravsko-pomurske regije mogoč edino s povečanjem inovativnosti – to pomeni z vpeljevanjem novih idej in tehnologij v poslovne in proizvodne procese podjetij. Za izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja se mora občutno povečati dodana vrednost, ki jo ustvarja regionalno gospodarstvo. Tudi podjetniki se začenjajo vse bolj zavedati potrebe po sodelovanju z drugimi kompatibilnimi podjetji, z akademsko (raziskovalno) skupnostjo in z organizacijami ter centri, ki podpirajo razvoj. Žal pa na tem področju vlada precejšna razdrobljenost informacij. Projektni partnerji bodo združili moči pri zbiranju, organiziranju in sistematizaciji podatkov o inovativnih in razvojno naravnanih podjetjih, kompetencah raziskovalnih ustanov, obstoječih spodbudah za inovativnost in razvoj na obeh straneh meje ter pripravili predloge za izboljšanje sistema podpornih dejavnosti, ki bodo služila inovativnim podjetjem na poti od razvoja izdelka do večje konkurenčne prednosti.

Specifični čezmejni cilji:

 • identifikacija inovativnega potenciala podjetij in podpornih institucij,
 • regijsko in čezmejno povezovanje podjetij z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami (za okrepitev sodelovanja ter povečanje pretoka znanj in tehnologij),
 • soustvarjanje skupnih razvojnih idej podjetij in RR institucij,
 • priprava predlogov za spodbujanje rasti inovativnih podjetij; priporočila namenjena javnemu sektorju in gospodarstvu za izvajanje ukrepov prenosa znanj in tehnologij iz raziskovalnega v podjetniško okolje,
 • izboljšanje poslovno/tehnološkega sodelovanja med regijami na čezmejnem področju in integracija področja v mednarodne tehnološke iniciative.

Opis / Rezultati: 

SPRINT KORISTI = OKREPLJENO ČEZMEJNO SODELOVANJE

 • Javno dostopna zbirka podatkov o inovativnem potencialu podjetij in podpornih institucij na čezmejnem področju.
 • Nova partnerstva med podjetji ter institucijami/ustanovami na področju RR.
 • Analizirana podjetja in institucije s poudarkom na potrebah na RR področju in dejavnostih povezanih s prenosom tehnologij.
 • Povečano število čezmejnih partnerstev med gospodarskimi subjekti.
 • Povečano število skupnih razvojno–raziskovalnih projektov.

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

Projekt spodbuja sodelovanje podjetij iz širšega ptujskega okolja s podpornimi organizacijami in institucijami znanja pri razvojnih iniciativah. Spodbuja prenos dobrih poslovnih praks, razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij ter lajša dostop do znanja, ki ga ustvarjajo razvojno-raziskovalne institucije ter druga podjetja. Vse te aktivnost povečujejo konkurenčno prednost lokalnih podjetij.

 

Publikacije projekta:

SPRINT_- zloženka o projektu

Povzetek Analize inovativnega potenciala na čezmejnem območju SI-HR

Priporočila z naborom ukrepov za spodbujanje rasti inovativnih podjetij na čezmejnem območju SI-HR

Več o programu IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013

 

OP SI HR multiling copy

Logo naložba v vašo prihodnost copy

logo