Screen Shot 2016 12 16 at 11.02.08 AM 1024x143

Naslov projekta: Izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017 “VEM 2016 in 2017”

Status projekta: v teku

Tip projekta: državni

Trajanje: julij 2016 – julij 2017

Financiranje: Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Jadranka Krajnc

Vrednost projekta za Podravsko regijo: 100.000,00 EUR

Partnerji:

– Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj,

– Ekonomski inštitut Maribor (vodilni partner),

– Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica,

– PRJ HALO, podeželsko razvojno jedro

Cilji projekta (vsi partnerji):

  1. Informiranje; tedensko posredovanje informacijskih paketov z vključevanjem informacij lokalnega značaja (za čas trajanja projekta 478 paketov)
  2. Izvedba delavnic; izvedba delavnic za potencialne podjetnike in MSP ter delavnice za osnovnošolce in srednješolce (58 delavnic za potencialna podjetja in delujoča podjetja, 62 delavnic za šoloobvezno mladino)
  3. Osnovno in informativno svetovanje ter e-VEM postopki; izvedenih 2600 svetovanj za bodoče podjetnike in podjetnike MSP ter delujoča podjetja, izvedenih 760 postopkov preko e-VEM aplikacije
  4. Podporne aktivnosti vstopnih točk VEM;

– priprava evidence nosilcev podpornega okolja

– evidentiranje administrativnih ovir

– sodelovanje na nacionalnih prireditvah

– udeležba na izobraževanjih in usposabljanjih za svetovalce

Koristi za lokalno okolje:

Redna obveščenost poslovnih subjektov o aktualnih razpisih in politikah iz področja podjetništva, preko informacijskih paketov, omogočeno izobraževanje potencialnim podjetnikom, mladim (osnovnošolci in srednješolci) in podjetjem v sklopu delavnic in izobraževanj. Evidentiranje administrativnih ovir pri podjetnikih in poročanje na ustrezna ministrstva. Storitve portala VEM – izvajanje e-VEM registracij in statusnih sprememb samostojnih podjetnikov posameznikov in družb z omejeno odgovornostjo; Brezplačno svetovanje in izvajanje postopkov preko portala e-VEM za ciljno skupino – s.p., d.o.o.

http://www.eu-skladi.si/