Naslov projekta: Trajnostno upravljanje območja reke Drave

Status projektadokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. januar 2006 – 31. december 2006

Financiranje: EU – Phare 2003 Slo/A

Partnerji:

  • Mariborska razvojna agencija (Slovenija) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Association of natural parks of Austria, Graz (Austria),
  • Institute for the Preservation of Nature of the Republic of Slovenia  Regional Unit Maribor (Slovenia),
  • Agricultural and Forestry Institute Maribor (Slovenia),
  • Agricultural and Forestry Institute Ptuj (Slovenia),
  • Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (Slovenia).

Cilji projekta:

  • Ohranjanje biotske sorte na območju reke Drave – Natura 2000 območje.
  • Omogočanje trajnostnega razvoja na obmejnem območju med Slovenijo in Avstrijo.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: