ekop

Naslov projekta: Vzpostvitev skupnega čezmejnega načrtovanja ravnanja z odpadki in okoljske infrastrukture

Status projekta: dokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. oktober 2005 – 31. julij 2008

Financiranje: Projekt je delno financiran iz EU – Interreg III A SLO-HU-HR

Partnerji:

  • ZRS Bistra Ptuj – vodilni partner,
  • Javna ustanova za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog odpada sjeverozapadne Hrvatske (Hrvaška),
  • Univerza v Mariboru (Slovenija),
  • Fakulteta za kmetijstvo in kmetijsko tehnologijo (Slovenija),
  • Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci (Slovenija).

 

Cilji projekta:        

  • povezati nosilce razvoja in izvajalce dejavnosti ravnanja z odpadki na območju izvajanja projekta,
  • ugotoviti izvedljivost izgradnje skupne SLO-HR infrastrukture na področju predelave odpadkov in ravnanja z nevarnimi odpadki,
  • prenos znanj in razvoj programa ravnanja z odpadki za skupno območje.

 

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: 

Rezultati projekta obsegajo vzpostavljeno bazo podatkov o vseh zbranih odpadkih na območju, pripravo študije izvedljivosti za izgradnjo skupnih centrov za predelavo nenevarnih odpadkov (guma, steklo, plastika, papir) ter skupnih centrov za ravnanje z nevarnimi odpadki ter in prenos znanj pri vzpostavitvi sodobnega gospodarjenja z odpadki na celotnem območju.

slika verz91KO

Študija izvedljivosti vzpostavitve skupnega čezmejnega ravnanja z odpadki

Informativno gradivo o projektu

P3010034

Barvni logo SI MAD HR