Naslov projekta: Energijska zasnova Mestne občine Ptuj

Tip projekta: nacionalni

Status projektadokončan

Trajanje projekta: 1. januar 2007 –  31. marec 2007

Financiranje: “Inteligentna energija” – Evropa, javni razpis za program Energetsko inteligentna Evropa

Partnerji:

  • Mestna občina Ptuj- vodilni partner
  • Eco Consulting d.o.o.
  • ZRS Bistra Ptuj

Cilji projekta:

V letu 2005 je Mestna občina Ptuj dosegla odločitev za oblikovanje Energijskega načrt občine v skladu s smernicami iz Resolucije o strategiji rabe in oskrbe z energijo v Sloveniji, glede na zahteve zakona o energetiki in potrebo po razvojnih projektih.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: