Naslov projekta: Future Public Energy

Status projektadokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. avgust 2006 – 28. februar 2008

Financiranje: EU – Interreg III A SLO-HU-HR

Partnerji:

  • Občina Velenje (Slovenija) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • MO Ptuj (Slovenija),
  • Institute for the Preservation of Nature of the Republic of Slovenia  Regional Unit Maribor (Slovenia),
  • AZRA.

Cilji projekta:

Povečanje energetske učinkovitosti v javnih zgradbah na čezmejni ravni.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta:

Barvni logo SI MAD HR