logo ippc 300x182

Naslov projekta: Network for strenghtening and improving the implementation of the IPPC European Directives regarding the Integrated Pollution Prevention and Control in the Mediterranean

Status projekta: dokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. maj 2009 – 30. september 2011

Financiranje: Projekt je delno financiran z ERDF sredstvi – Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja III – teritorialnega sodelovanja.

Partnerji:

 • Andalusian institute of technology (Španija) – vodilni partner
 • ZRS Bistra Ptuj
 • ARPA Sicily environment Protection regional agency (Italija)
 • Eurobic Toscana Sud (Italija)
 • Regional governemnt for environment, Andalusia (Španija)
 • Environment, water, town planning and housing department od Valencian governemnt (Španija)
 • Environmental centre of Kozani (Grčija)
 • S. Anna school of advanced studies (Italija)
 • ARPA Piemonte (Italija)

 

Cilji projekta:        

 •  Ustvariti mrežo ključnih akterjev na področju izvajanja evropske IPPC direktive, ki se nanaša na področje celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja na področju Mediterana.
 • Izdelati in oceniti skupno metodologijo, ki bo upoštevala lekcije naučene z implementacijo evropske IPPC direktive v vsaki ciljni regiji.
 • Podpirati in promovirati implementacijo evropske IPPC direktive.
 • Pomoč in usmerjanje podjetij pri pridobitvi IPPC dovoljenj.

 

Pomen za lokalno okolje: Izdelava programske aplikacije kot pomoč v fazi pridobivanja IPPC dovoljenja ter njena validacija v podjetjih Sp. Podravja, ki so IPPC zavezanci.

Rezultati projekta: 

 •  Izdelava spletne strani projekta.
 • Regionalna analiza postopkov o preprečevanju onesnaževanja in  nadzor izvajanja direktiv (96/61/CE in 2008/1/CE) v  štirih industrijskih sektorjev v Mediteranskem prostoru.
 • 1 medregionalno poročilo o analizi postopkov ter ravneh izvajanja v celovitem preprečevanju in nadzor direktiv (96/61/CE in 2008/1/CE) v Mediteranskem prostoru.
 • 8 regionalnih in ena evropska okrogla miza z oblikovalci politike in tehničnimi strokovnjaki.
 • Izdelava skupne metodologije za izvajanje IPPC direktive.
 • Programska aplikacija za izvajanje skupne metodologije (Pilot Version) za izvrševanje IPPC direktive(96/61/CE in 2008/1/CE).

  

EULOGO   medquad2 300x189