logo ZeroWaste 300x70

Naslov projekta: Low Cost Zero Waste Municipality

Status projektadokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: maj 2009 – april 2012

Financiranje: Projekt je delno financiran z ERDF sredstvi – Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja III – teritorialnega sodelovanja.

Partnerji:

 • EFXINI POLI, Local Authorities Network for social, cultural, tourist, environmental and agricultural development (Grčija) – vodilni partner,
 • ZRS Bistra Ptuj,
 • Aristotle University of Thessaloniki (Grčija)
 • Ecological Recycling Society (Grčija),
 • ASAEL – Aragonese Association of Local Authorities (Španija),
 • Municipality of Ragusa (Italija),
 • BRGM – Office of Geological and Mineral Research (Francija).

Cilji projekta:

 • Razvoj enotnega sistema za določitev energetskih virov in za zmanjševanje odpadkov v regiji.
 • Sistematično zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih ali v okolje.
 • Spodbujanje ponovne uporabe in ponovne integracije odpadkov v reciklažo.
 • Promocija in  ozaveščanje javnosti o ločevanju odpadkov.
 • Ponovna uporaba teh sekundarnih virov in spodbujanje metod recikliranja, ki se lahko štejejo kot gospodarska dejavnost in predstavljajo temeljni del trajnostnega razvoja v sodelujočih regijah.
 • Ponovna uporaba odpadkov in ustvarjanje novih proizvodov z dodano vrednostjo lahko spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest in zniža operativne stroške, kar pomeni dodano vrednost za gospodarstvo celotne regije.

Pomen za lokalno okolje:

Z aktivnostmi v projektu, ki smo jih aplicirali v lokalno okolje, smo izvedli ciljno usmerjeno informiranje, obveščanje in kapitalizacijo ukrepov učinkovitega ravnanja z odpadki, v tesnem sodelovanju s podjetjem Javne službe d.o.o. Ovrednotili smo obstoječe koncepte ravnanja z odpadki v občinah in regiji ter razvili enotno upravljavsko orodje za načrtovanje sistemov ravnanja z odpadki, ki vodijo k zmanjševanju odpadkov v regiji ter pripravili praktične smernice za občino/regijo v obliki »Splošnega priročnika« za načrtovanje sistemov ravnanja z odpadki.

Rezultati projekta:

 • Izdelava spletne strani projekta
 • Izdelava brošur 12000 / državo, 2000 plakatov, 3 elektronska glasila. Organizacija tiskovnih konferenc
 • 2 na partnerja in 5 sporočil za javnost na državo. 2 reviji-publikaciji.
 • 5 informativnih dnevov v Sloveniji.
 • Oblikovanje skupne resolucije.
 • Izdelava scenarija za razvoj in analizo.
 • Študija operativnih zahtev za izvajanje pilotnega objekta za kompostiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev.
 • 1 SWOT analiza, z različnimi koncepti za ravnanje z odpadki na transnacionalni ravni, ki temeljijo na nacionalnih predpisih ter najboljših in najslabših praks, ki jih vsak partner pridobi.
 • Dva dvodnevna seminarja z oblikovalci politike in uslužbenci občin iz regije.
 • Splošni priročnik o izvajanju postopka alternativnega ravnanja z odpadki in interaktivno orodje za podporo odločanju-skupni.
 • Analiza občutljivosti za različne cenovne sisteme.
 • Poročilo o zbiranju podatkov iz vseh vključenih zainteresiranih strani o posebnih lastnostih za izvajanje alternativnih sistemov.

 

Knjizica ZERO WASTE                      SLOVENIJA BREZ ODPADKOV video

Slovenija brez odpadkov 1088Strokovna konferenca Slovenija brez odpadkov 2012