Program osveščanja o OVE in URE

Naslov projekta: Bistra uporaba energije

Tip projekta: nacionalni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta: 30. 11. 2012

Financiranje:   50% lastnih sredstev, 50% subvencioniranih s strani Energija plus, Elektro Maribor d.o.o.

Partnerji: /

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

Cilji projekta: S pomočjo aktivnosti odraslih, ki se bodo udeležili programa informiranja »Bistra uporaba energije« želimo povečati informiranost in ozaveščenost o pomenu učinkovite uporabe energije ter osvetliti možnosti, ki jih imamo vsi, da se obnašamo energetsko odgovorno in pametno doma in kasneje v službi. Preko odraslih želimo vplivati na širšo javnost.

Pomen za lokalno okolje: Povečanje informiranosti in ozaveščenosti o stroških za energijo kot vrednoto, možnih ukrepih in sodobnih tehnologijah, povečana identifikacija z učinkovito rabo energije kot vrednoto, ki  je sestavni del trajnostnega razvoja, izboljšana identifikacija s posameznimi aktivnostmi učinkovite rabe oz. učinkovitega ravnanja z energijo in trajnostnega ravnanja z obnovljivimi viri energije, transfer vrednot in vedenjskih vzorcev učinkovitega ravnanja z energijo v vsakdanja pričakovanja i ravnanja akterjev v gospodinjstvih.

Rezultati projekta: priprava in objava e-kataloga znanja o URE in OVE.

 

Razpis PUREE1

Program informiranja in strokovnega svetovanja  je zasnovan kot 3 dnevni seminar za odrasle, ki bo izveden v letu 2012. Program informiranja – Bistra uporaba energije je zasnovan tako, da je vsak dan namenjen določeni  temi s področja učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE). Dnevne teme so naslednje: (1) Kako izkoristiti sončno energijo, (2) Kaj so bioplinarne in kako delujejo, (3) Kako lahko pripomoremo k učinkoviti rabi energije doma in Kako predelati odpadke v energijo.