e2bebis2

Naslov projekta: Okoljske in ekonomske koristi grozdov v  centralnem delu Evrope na področju bio-oglja

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: oktober 2012 – marec 2015

Financiranje: 85% sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Central Europe v okviru transnacionalnih projektov.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Klavdija Rižnar

Partnerji:

  • University of Bologna (Italija) – vodilni partner,
  • Italija,
  • Poltegor – Institute (Poljska),
  • BJ Energy Group s.r.o. (Slovaška),
  • European Development Agency, Ltd. (Češka),
  • VŠB – Technical University of Ostrava, Energy Research Center (Češka),
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Poljska.

logos CEEUerdf forweb 01 300x56