Akronim: RE-SEEties

Naslov projekta: Towards resource efficient urban communities in SEE

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: oktober 2012 – september 2014

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalni program Jugovzhodna Evropa 2007-2013


Partnerji:

 • The Local Government of Budapest District 18 (Madžarska) – vodilni partner
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
 • Centre for Renewable Energy Sources And Saving (Grčija)
 • National Research Council of Italy – Institute of Methodologies for Environmental Analysis (Italija)
 • Municipality Of Aigaleo (Grčija)
 • Municipality of Potenza (Italija)
 • Energiaklub Climate Policy Institute and Applied Communications (Madžarska)
 • City of Nitra (Slovaška)
 • Harghita Energy Management Public Service (Romunija)
 • City of Skopje (Makedonija)
 • North-West Croatia Regional Energy Agency (Hrvaška)
 • Macedonian Center for Energy Efficiency (Makedonija)


Cilji:

Projekt se osredotoča na dva glavna elementa, povezana z učinkovito rabo virov: 1) energija in 2) odpadki. Cilj je osveščanje različnih ciljnih skupin o učinkoviti predelavi odpadkov za pridobivanje energije (ozaveščanje potrošnikov za spodbujanje varčevanja z energijo in k nastanku manj odpadkov na izvoru) ter za bolj usklajeno in učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov energije.


Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

Kljub temu, da so na ravni Evropske unije (EU) ter na nacionalnih ravneh držav projektnega območja sprejeti potrebni predpisi in navodila za ravnanje z odpadki, se količine odpadkov povečujejo, kar ogroža zdravje ljudi in kakovost okolja v katerem živimo. Hkrati se stroški odvoza odpadkov zaradi vedno večjega števila različnih vrst odpadkov stalno zvišujejo, kar predstavlja ekonomsko breme za mnogo gospodinjstev. Ravnanje z odpadki na projektnem območju še vedno predstavlja problem, odloži se bistveno preveč komunalnih odpadkov. Od sodelovanja lahko lokalno okolje pričakuje, na področju varstva okolja, pomembne prispevek k trajnostnemu gospodarjenju z nastalimi odpadki
Več o projektu www.re-seeties.eu.

RE SEEties logo program1 300x121     RE SEEties logo program2 154x140

reseeties1