Akronim: ZERO WASTE PRO

Naslov projekta: Promocija koncepta »Brez odpadkov« (Promoting Zero Waste)

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: julij 2013 – december 2014

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Transnacionalni program Mediteran 2007-2013

 

Partnerji:

 • EGTC – EFXINI POLI – Network of European Cities for Sustainable Development (Grčija) – vodilni partner
 • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (Slovenija)
 • Marche Region – Territory and Environment Service – Waste Cycle, Soil remediation, AERCA and Industrial Risk Unit (Italija)
 • Med. Euro-Mediterranean Centre for the Sustainable Development – NPO (Italija)
 • Ecological Recycling Society (Grčija)
 • Ambiente Italia srl (Italija)
 • Chamber of Commerce and Industry of Marseille Provence (Francija)
 • FEDERATION ON ARAGONESE MUNICIPALITIES, REGIONS AND PROVINCES (Španija)
 • WasteServ Malta Ltd. (Malta)
 • Sarajevo Economic Region Development Agency (BiH)
 • Municipality of Bedekovčina (Hrvaška)

 

Cilji:

Projekt “ZERO WASTE PRO” si prizadeva razviti integriran Zero-waste sistem ravnanja z odpadki, z namenom, da se zmanjša nastajanje odpadkov in kar se da povečajo viri in prizadevnost na območjih, ki sodelujejo v projektu, kot tudi, da se sistematično zmanjša količina odpadkov, ki konča na odlagališčih in v okolju. Cilj je razvoj enotnega sistema za določitev energetskih virov in za zmanjševanje odpadkov v regiji. Sistematično zmanjševanje količine odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih ali v okolje, ter spodbujanje ponovne uporabe in ponovne integracije odpadkov v reciklažo. Promocija in ozaveščanje javnosti o ločevanju odpadkov. Ponovna uporaba teh sekundarnih virov in spodbujanje metod recikliranja, ki se lahko štejejo kot gospodarska dejavnost in predstavljajo temeljni del trajnostnega razvoja v sodelujočih regijah. Ponovna uporaba odpadkov in ustvarjanje novih proizvodov z dodano vrednostjo lahko spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest in zniža operativne stroške, kar pomeni dodano vrednost za gospodarstvo celotne regije.

 

Rezultati:

 • Izvedba mednarodnih konferenc vvsaki od osmihsodelujočih držav, z namenom diseminacije obstoječih orodij inrezultatov, njihovega nadaljnjega razvoja in integracije v obstoječe prakse in izkušnje novihsodelujočihzainteresiranih strani.
 • Izvedba usposabljanjskozidelavnice inusposabljanjamentorjev z namenom posredovanjarazvitihorodijlokalnim nosilcem odločanja, tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja.
 • Močna komunikacijska strategija, ki bo vključevala vodnike, informacijske pakete, info dneve, spletne informacijske platforme, tiskano gradivo, predstavitve v šolah, sporočila za javnost in strokovne članke.
 • Pilotna postavitev ekološkega otoka v Bedekovščini, Hrvaška.
 • Razvoj informacijskega paketa namenjenega MSP in industrijskim območjem na temo kako se lahko v tem sektorju realizirajo iniciative trajnostnega upravljanja z nizkimi stroški in brez odpadkov.

 

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

Z aktivnostmi v projektu, ki jih  bomo aplicirali v lokalno okolje, bomo izvedli ciljno usmerjeno informiranje, obveščanje in kapitalizacijo ukrepov učinkovitega ravnanja z odpadki, v tesnem sodelovanju s podjetjem Javne službe d.o.o. Ovrednotili bomo obstoječe koncepte ravnanja z odpadki v občinah in regiji ter razvili enotno upravljavsko orodje za načrtovanje sistemov ravnanja z odpadki, ki vodijo k zmanjševanju odpadkov v regiji ter pripravili praktične smernice za občino/regijo v obliki »Splošnega priročnika« za načrtovanje sistemov ravnanja z odpadki.

Več o projektu www.zerowastepro.eu

ZW pro foto2

ZERO WASTE PRO logo program