LIFE B.R.A.V.E.R.

Naslov projekta: Povečanje zakonskih prednosti pri EMAS registraciji (Boosting Regulatory Advantages Vis a Vis EMAS Registration)

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2019

Financiranje: Projekt sofinancira Evropska komisija v okviru programa LIFE

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Klavdija Rižnar

 

Partnerji:

 • Universita Commerciale Luigi Bocconi – Italija (vodja projekta)
 • ENVIROS – Češka Republika
 • ENVITECH – Ciper
 • IAT – Španija
 • Ministrstvo za okolje – Češka Republika
 • ZRS Bistra Ptuj – Slovenija
 • Scoula Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezionamento Sant’ Anna – Italija
   

Ozadje projekta:

EMAS (Sistem Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo) je prostovoljni sistem Evropske unije, katerega namen je pomagati registriranim organizacijam k povečevanju njihove okoljske učinkovitosti. Člen 38 in člen 44 Uredbe EMAS [Uredba (ES) št. 1221/200] vsebujeta poziv državam članicam, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje administrativnih bremen v okoljski zakonodaji z namenom olajšanja registracije organizacijam v sistem EMAS ali njihovo ohranitev v EMAS sistemu. Kljub tem določbam so mnoge izmed držav članic EU do sedaj uvedle nekaj ukrepov za oprostitev uporabe zakonskih določb in spodbud za EMAS organizacije v državno in lokalno zakonodajo.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta LIFE B.R.A.V.E.R. je podpreti popolno integracijo sistema EMAS v regulativni okvir držav članic EU tako, da se administrativno in ekonomsko breme EMAS organizacij odstrani, zmanjša ali poenostavi z namenom spodbujanja vključevanja v shemo EMAS.

 

Glavni rezultat:

Opredelitev in razvoj učinkovitih ukrepov za boljšo pravno ureditev in oprostitev uporabe zakonskih določb za EMAS organizacije ter testiranje njihove učinkovitosti in z njimi povezane koristi.

 

Specifični rezultati:

 • priprava vsaj 70 predlogov za poenostavitev registracije v sistem EMAS, pomembnih za zakonodajne in administrativne sisteme v petih državah EU, ki so vključene v projekt;
 • preizkušanje najmanj 25-ih predlogov v regijah in državah, vključenih v projekt, za opredelitev tistih predlogov, za katere je najverjetneje, da bodo sprejeti;
 • uradno sprejetje vsaj 16-ih ukrepov oprostitve uporabe zakonskih določb za sistem EMAS v projektnih državah: Italija, Španija, Češka republika, Slovenija in Ciper.

 

Podrobnejši opis projektaVSEBINA

Več informacij o projektu: 

Spletna stran projektahttp://www.lifebraver.eu/

Facebook profilhttps://www.facebook.com/lifebraver/

logo braver 1 200x133    life 194x140