Naslov projekta: EVROREGIJA SV SLOVENIJA – AVSTRIJSKA ŠTAJERSKA

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. junij 2006 – 31. marec 2008

Financiranje: EU – Interreg III A SLO-AVT.

Partnerji:

 • Mariborska razvojna agencija (Slovenija) – vodilni partner,
 • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
 • RRA Koroška(Slovenija),
 • RRA Mura (Slovenija),
 • RRA Celje (Slovenija),
 • Economic Institute Maribor.

Cilji projekta:

 • trajnostni razvoj in institucionalizacija skupne integrirane strukture Evroregija,
 • sodelovanje pri načrtovanju regionalnih razvojnih smernic in strategij,
 • gradnja čezmejnega omrežja med občinami, gospodarstvom, razvojno-raziskovalnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in lokalnim prebivalstvom,
 • delovanje bilateralnih delovnih skupin kot podpora pri razvoju in izvajanju projektov, identifikacija, razvoj in izvajanje skupnih razvojnih čezmejnih projektov in pobud,
 • izmenjava izkušenj, kot tudi aktivna zavest o regionalnem sodelovanju, ki bo prispevalo k skupni rasti regije Evroregija.

Povezava do spletne strani