smart

Naslov projekta: Sm@rt Region

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. oktober 2006 – 31. marec 2008

Financiranje: Projekt je delno financiran iz EU – Interreg III B Cadses

Partnerji:

 • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija) – vodilni partner,
 • GEA College (Slovenija),
 • Mind Consult & Research Ltd (Avstrija),
 • Government of Styria (Avstrija),
 • Department for Economy and Labour (Avstija),
 • ReFIT r.s. (Nemčija),
 • irtschaftsverband Gera – Ronneburg 2007 e.V. (Nemčija),
 • Regional Advisory and Information Centre Presov (Slovaška),
 • Regional State Department in Presov (Slovaška),
 • Local Enterprise Agency of Somogy County (Madžarska),
 • Enterprise Development Foundation of Tolna County (Madžarska),
 • Euro Info Centre IT 378 Veneto (Italija),
 • Občina Osijek (Hrvaška),
 • HGK-Županijska komora Varaždin (Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora Varaždin),
 • Center za strateške ekonomske študije Vojvodina-CESS (Srbija, Črna gora).

Cilji projekta:

 • Preseči regijsko neuravnoteženost na območju CADSES (Območje Srednje, Jadranske, Podonavske in Jugovzhodne Evrope) in v EU.
 • Preseči neuravnoteženost razvoja mestnih in vaških okolij znotraj območja s sistematizacijo spodbujanja potencialov sodelovanja gospodarstva z nosilci regionalnega razvoja.
 • Podpora regionalnim gospodarstvom s sistematizacijo aktivnosti medregijskega in medsektorskega sodelovanja; promocija inovativnosti na področju vzgoje, usposabljanja, izobraževanja, raziskav in razvoja.
 • Vzpostavitev standardiziranega orodja vzpodbujanja transnacionalnega medsektorskega sodelovanja na regionalnem nivoju.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: 

 • Pregled stanja tematskega regijskega mreženja in pripravljen nabor potencialnega medregijskega sodelovanja za potrebe določitve upravljavcev z znanjem in informacijami po principu standardiziranosti.
 • Pilotska aplikacija modela komunikacijsko-informacijskega managerja v štirih evropskih regijah za standardizacijo koncepta in vzpostavitve modela v regiji, skupaj z usposabljanjem in izdajo priročnika.
 • Povečana stopnja sodelovanja med regijami v projektu in povečan obseg sodelovanja med majhnimi in srednjevelikimi podjetji s področja storitev.
 • Razviti modeli sodelovanja na raznih področjih, kot npr. čezmejno kulturno sodelovanje, načrtovanje medregijskih projektov, inovacijskih procesov v regionalnem razvoju.