Screen Shot 2014 08 19 at 13.29.05 108x140

Naslov projekta: Vzpostavitev  regionalne informacijske razvojne mreže

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta:  1. oktober 2011 – 30. september 2015

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Čezmejni program Slovenija-Madžarska 2007-2013 (www.si-hu.eu)

Partnerji:

  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Razvojni center MS (Slovenija),
  • RRA MURA (Slovenija),
  • Urad samouprave  županija vas – vodilni partner (Madžarska).

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

Cilji projekta:

Vzpostavitev enotnega regionalnega informacijskega zaledja, krepitev praktičnega sodelovanja  ter začetek izvajanja  programov prostorskega razvoja na temelju mreženja v čezmejnem prostoru na temelju skupnih danosti  in zmogljivosti

Pomen za lokalno okolje:

Aktiviranje subjektov, ki delujejo na področju prostorskega razvoja ter vzpostavitev čezmejnega institucionalnega sodelovanja z Madžarsko (pomoč podjetjem, institucijam pri navezovanju stikov in skupnih projektih).

Rezultati projekta:

  • vzpostavitev in krepitev  partnerskega sodelovanja (partnerski zemljevid, analiza potreb z intervjuji,  delavnice za krepitev partnerstva),
  • vzpostavitev čezmejne strategije  prostorskega razvoja (strateško gradivo),
  • vzpostavitev  slovensko-madžarske organizacije  za prostorski razvoj (ESTS),
  • zagotavljanje neposredne strokovne  podpore razvoju in pripravi skupnih projektov ter svetovanja,
  • informiranje in obveščanje javnosti.

Več o projektu

OP SI HU si 300x67

LOGO EU Nalozba v vaso prihodnost 300x73

ministrsvo gosp