rethink logo 300x60

Naslov projekta: Regionalni prenos in integracija strokovnega izobraževanja o trajnostnem razvoju (Regional transfer and integration of VET practices on sustainable development)

Status projekta: zaključen

Tip projekta: mednarodni

Trajanje: november 2013-oktober 2015

Financiranje: Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, program Vseživljenskega učenja, Leonardo da Vinci, Prenos inovacij.

EU flag LLP SL 01

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: dr. Lidija Tušek

Partnerji:  

  • Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA), HR, www.azra.hr (vodilni partner),
  • BLUEWATERS Environmental Consultants, AT, www.bluewaters.at,
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, SLO, www.bistra.si,
  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (Agency for the Support of Regional Development Košice), SK,  www.arr.sk,
  • Kujawsko-Pomorskie voivodeship. PL, www.kujawsko-pomorskie.pl,
  • Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (ZACORDA), HR, www.zacorda.hr,
  • Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA), HR, www.zara.hr,
  • Regionalna razvojna agencija Međimurje – REDEA d.o.o., HR, www.redea.hr,
  • Razvojna agencija Podravine i Prigorja (PORA), HR, www.pora.com.hr,

Cilji:

Cilj projekta REThINK je oblikovati poklicno usposabljanje za strokovnjake, ki delajo na področju trajnostnega in regionalnega razvoja. Namen je podpreti strokovno in pedagoško usposabljanje trenerjev, ki lahko pripomorejo k boljšemu upravljanju in izvedbi aktivnosti regionalnega razvoja. V ta namen bodo preneseni primeri dobre prakse iz držav EU na Hrvaško in integrirani v celovit program usposabljanja, ki bo v projektu razvit in testiran.

Koristi rezultatov projekta za lokalno okolje:

rethink copyVodja projekta je Varaždinska razvojna agencija.

Regionalna politika določa razvojne dejavnosti in programe, katerih cilj je krepiti gospodarske, družbene in ozemeljske povezave z zmanjševanjem razvojnih razlik med občinami v določeni regiji. Določa aktivnosti, ki so (so)financirane iz javnih sredstev, zato ključno vpliva na življenje v posameznih občinah. Ptujčani smo vključeni v subregijo Spodnje Podravje in v statistično regijo Podravje.

Prvi korak k skladni regionalni politiki je priprava regionalnih razvojnih programov, ki jim mora vsaka regija pripraviti za običajno 7-letno obdobje, poznano kot finančna perspektiva. Zaključuje se finančna pespektiva 2007-2013 in v teku je priprava regionalnih razvojnih programov (krajše RRP) za obdobje 2014-2020. Programiranje koordinirajo regionalne razvojne agencije, za področje Podravja MRA in za območje Spodnjega Podravja ZRS Bistra Ptuj. V tem trenutku poteka vrednotenje projektnih predlogov, ki so jih podale občine, podjetja, zavodi in drugi. V zaključni fazi preidejo sprejeti projekti v izvajanje, ki pa ponovno zahteva ustrezno znanje.

Poleg samega RRP so za trajnostni in regionalni razvoj pomembna tudi znanja in izkušnje za pripravo projektov za črpanje evropskega denarja iz drugih skladov. Struktura evropskih skladov je zelo kompleksna, za pripravo uspešnih projektov je potrebno njihovo dobro poznavanje, pa tudi poznavanje metodologije priprave in izvajanja projektov. Evropska politika je na tem področju, kljub težnji po poenostavitvi postopkov in posledično večji dostopnosti, zelo regulirana in zato polna administracije. Že samo izrazoslovje je za laika precej nerazumljivo. Ponavadi si ljudje predstavljajo, da so evropska sredstva neomejena in da ležijo na tleh, le pobrati jih je treba. Žal je resnica bistveno bolj zahtevna. Potrebno je razumeti evropsko politiko, pravi trenutek odkriti pravi razpis, saj so časovno omejeni in ustrezno oblikovati projektni predlog. To pa pomeni resno delo in veliko branja.

rethink2Izobraževalni program za managerje regionalnega razvoja.

Področje trajnostnega in regionalnega razvoja je v smislu poklicnega izobraževanja precej zanemarjeno. Obstajajo posamezni seminarji, ki lahko osvetlijo posamezno temo, ne obstajajo pa poklici, ki bi celovito pokrivali to področje. S projektom REThINK bo 9 projektnih partnerjev pod vodstvom Varaždinske agencije AZRA v dveh letih trajanja projekta oblikovalo program poklicnega usposabljanja za 3 poklicne profile: manager regionalnega razvoja, pomočnik managerja regionalnega razvoja in pomočnik managerja. To so poklici, ki so pomembni za regionalne agencije, občine, šole, vrtce, knjižnice, muzeje in podobno. ZRS Bistra Ptuj v projektu sodeluje kot partner, ki je v preteklih projektih izvajal dobro prakso na področju trajnostnega in regionalnega razvoja, in to bomo vključili v pripravo programov poklicnega usposabljanja.