Naslov projekta: Računalniško opismenjevanje brezposlenih

Status projekta: dokončan

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: 1. januar 2006 – 31. december 2006

Financiranje: EU – Phare 2003

Partnerji:

  • Šolski center Ptuj – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj,
  • Revivis,
  • LU Ptuj.

 

Cilji projekta:

  • S projektom želimo pospeševati in spodbujati računalniško pismenost brezposelnih in s tem jim pomagati, da se prilagodijo strukturnim spremembam.

 

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: