Naslov projekta: Center vseživljenjskega učenja Podravje

Status projekta: v izvajanju

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: 1. januar 2008 – 31. december 2013

Financiranje: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Danilo Čeh

Partnerji:

 • Ljudska univerza Ptuj – vodilni partner
 • ZRS Bistra Ptuj
 • PRJ Halo Cirkulane
 • Območna obrtno-podjetniško zbornica Ptuj
 • Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

 

Cilji projekta:

 • Vsem zagotoviti brezplačno, kakovostno, strokovno in celostno informiranje in svetovanje kot podpora njihovemu izobraževanju in učenju.
 • Povezati čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju v mrežo ter tako zagotoviti kakovostno, celostno  in usklajeno delovanje vseh subjektov za informiranje in svetovanje.
 • Vzpodbujati nove oblike izobraževanja in sodelovanja z uporabo sodobnih možnostih IKT tehnologije.
 • Izboljšati pogoje za dostopnost izobraževanja v loklanem okolju.

 

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: 

 •  promocija vseživljenskega učenja,
 • zagotoviti dostop do svetovanja in informiranja,
 • zagotoviti dostop do novih inovativnih oblik in gradiv za učenje in poučevanje e-učenja,
 • zagotoviti dostop do organiziranega samostojnega učenja,
 • povečanje zaposlijivosti, oblikovanje indetitete,  fleksibilnost v razmišljanju.

POVEZAVE:

 

Motivacijska delavnica

LOGOTIP ESS SLO 300x83