Naslov projekta: Mreža izobraževanj za delodajalce

Status projekta: dokončan

Tip projekta: nacionalni

Trajanje projekta: 1. junij 2008 – 31. avgust 2011

Financiranje: Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad

Partnerji:

  • Šolski center Ptuj – vodilni partner
  • ZRS Bistra Ptuj
  • MIEL Elektronika
  • PS Logatec

 

Cilji projekta:       

  • vključiti odrasle v vseživljensko učenje in nadaljnje usposabljanje,
  • povečati zaposlitvene možnosti za brezposelne,
  • zmanjšati razkorak med potrebami podjetji in ponudbo trga dela,
  • vzpostaviti spletno svetovalno pisarno.

 

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: