Izdelava glinenih izdelkov kulturne dediščine Ptuja

Naslov projekta: Izdelava glinenih izdelkov kulturne dediščine Ptuja

Tip projekta: nacionalni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. januar 2004 – 1. maj 2005

Financiranje: PHARE 2001 and Ministry of Labour, Family and Social Affairs .

Partnerji:

 • ZRS Bistra Ptuj ,
 • OZARA,
 • Zavod za zaposlovanje Slovenija,
 • Regionalni muzej Ptuj,
 • UMARH d.o.o. ,
 • MO Ptuj,
 • OPTE d.o.o.,
 • CSD Ptuj.

Cilji projekta:

 • vračanje brezposelne osebe v delovno okolje, kjer se oseba počuti varna in ima priložnost, da se dokaže,
 • oblikovanje bolj pozitivne samopodobe za brezposelne osebe in tako povečanje možnosti za  uspešno sodelovanje,
 • razvoj delovnih sposobnosti posameznega udeleženca in možnost napredovanja,
 • prilagajanje vedenja v delovnem okolju – čim bližji medsebojni odnosi na delu,
 • zagotoviti minimalno materialno eksistenco udeležencev in s tem preprečiti socialno izključenost in ekskluzivnost,
 • razvoj modela socialnega podjetništva, kateri bo z manjšimi socialnimi popravki vnesen na trg.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: