indu2

Naslov projekta: Modeli revitalizacije objektov industrijske kulturne dediščine

Status projektadokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. januar 2006 – 31. december 2006

Financiranje: Projekt je deloma financiran s strani EU – Interreg III A SLO-AVT

 

Partnerji:

  • Občina Velenje (Slovenija) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija)
  • Faculty for Architecture

Cilji projekta:

Industrijska kulturna dediščina je nova dimenzija, katero so postopoma uvedli na območju slovenskega in evropskega območja. Ta ponuja nove možnosti in priložnosti. Z revitalizacijo stavb se ohranja tehnična in prostorska dediščina iz sodobne zgodovine industrijskih in podeželskih območjih. To ustvarja nov, inovativen prostor, ki predstavlja kulturno in turistično središče širšega pomena in ponuja možnosti za razvoj storitvenega sektorja in zaposlovanja.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: