craft attract

Naslov projekta: Old crafts New Attractions

Status projekta: dokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. avgust 2006 – 28. februar 2008

Financiranje: Projekt je financiran s strani EU – Interreg III A SLO-HU-HR

 

Partnerji:

  • Muzej Zagorje (Croatia) – vodilni partner,
  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija),
  • Regionalni muzej Murska Sobota (Slovenia),
  • Občina Hajdina (Slovenija),
  • Občina Krapina – Zagorje (Croatia).

Cilji projekta:

Cilj projekta je uporaba obstoječih tradicionalnih obrti in veščin iz obeh strani meja, za ustvarjalno izvajanje v snovanju novih zanimivosti v turističnem sektorju z uvedbo integriranih programov in skupnega trženja dejavnosti na obmejnem območju.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta:

uporaba obstoječih tradicionalnih obrti

Barvni logo SI MAD HR