SVRSREKP knorway grants

 
 
 
 
 
 
ikona projekt PoMP

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

 

 

 

Akronim projekta: PoMP

Naslov projekta: Podpora mladim v podjetništvu

Projekt PoMP (ATP47) financira Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in Evropsko kohezijsko politiko, Norveški finančni mehanizem 2014 – 2021, program: Izobraževanje-Krepitev človeških virov, programska prioriteta: I.2.2 Zagotovljena podpora mladim.

 

 

Namen: vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja slovenske osnovnošolce in dijake k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetništva znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti. Oblikovali bomo Akademijo PoMP v pomoč učiteljem in vseslovensko mrežo podpornih inštitucij.

Projekt želi prispevati k dvema izzivoma: k dvigu kompetenc podjetnosti učiteljev/mentorjev in preko le-teh, k dvigu kompetenc podjetnosti med mladimi z namenom dviga njihovih zaposlitvenih potencialov.

Glavne ciljne skupine so: mladi, njihovi učitelji/mentorji, osebje partnerjev projekta, ki bodo tekom projekta dvignili svoje kompetence, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki, ki se bodo vključili v mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim tudi v manj dinamičnih okoljih.


Vodilni partner:
ZRS Bistra Ptuj, Slovenija

Projektni konzorcij:

  • Primorski tehnološki park, Slovenija
  • Razvojni center Novo Mesto, Slovenija
  • Tehnološki park Ljubljana, Slovenija
  • Saša inkubator, Slovenija in
  • NTNU, Norveška

Celotna vrednost projekta: 497.374 ,00 EUR

Vrednost sofinanciranja: 497.374 ,00 EUR


Trajanje projekta:
1. 6. 2022 do 30. 4. 2024

 

Izdelki:

Spletna stran PoMP: http://pomp-ng.si/

Facebook PoMP: https://www.facebook.com/pomp.podporamladim.podjetnistvo

Instagram: https://www.instagram.com/pomp.ng/

Tiktok: https://www.tiktok.com/@pomp.ng

Brošura

Promocijski video projekta PoMP

ZRS Bistra Ptuj se predstavi

-------------------------------------------------------------------

Projekt PoMP sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 497.374 eur. Namen projekta je zagotoviti podporo mladim pri pridobivanju podjetniških kompetenc.

-------------------------------------------------------------------

Več informacij:

 

https://www.norwaygrants.si
@EEANorwayGrantsSlovenia
@EEANorwayGrants

#NorwayGrants 

#NorwayGrantsSlovenia 

#EducationProgramme

-------------------------------------------------------------------
Izjava o omejitvi odgovornosti
Vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno projektni konzorcij PoMP in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje-Krepitev človeških virov.