Naslov projekta: Po poteh romarjev in božjih popotnikov v Evropi, izgradnja in ureditev srednjeevropske mreže romarskih poti, kakor tudi kulturno-turističnih in spiritulaih – duhovnih ponudb – v Avstriji in Sloveniji

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: zaključen

Trajanje projekta: 1.10.2010 – 30.03.2014

Financiranje:   ESRR – Evropsko teritorialno sodelovanje, čezmejni program Slovenija – Avstrija 2007-2013, www.si-at.eu

 

Partnerji:

  • Diozese Graz-Seckau (vodilni partner),
  • Javni zavod Kozjanski park,
  • Razvojna agencija Kozjansko,
  • RISO – Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter  socialnega okolja,
  •  Steirische Tourismus  GmbH,
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj.

Vodja projekta pri ZRS Bistra Ptuj: Tina Zamuda

Cilji projekta:

  • Vzpostavitev in nadaljnji razvoj regionalnih kot tudi čezmejnih zgodovinskih in sodobnih romarskih poti in romarskih pobud v Sloveniji in Avstriji
  • Skupna, usklajena turistična in kulturna ponudba ustrezne kvalitete. Enakovredno ocenjevanj
  • e spiritualnih in turističnih vidikov.
  • Razvoj tržnih ponudb  ter skupna mednarodna prodaja.

Pomen za lokalno okolje

S projektom spodbujamo slabo razvito vejo verskega turizma, krepimo zavedanje o bogati in neprecenljivi kulturni dediščini v našem okolju in se na ta način trudimo povečati obisk turistov v naše mesto.

Rezultati projekta:

  • Boljše sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo za skupen čezmejni razvoj romarskega turizma.
  • Oživljanje kulturnega turizma v državah
  • Razvoj treh skupnih čezmejnih poti
  • Enotne oznake romarskih in božjih poti
  • Skupno vzdrževanje in načrt ohranjanja romarskih poti
  • Kulturno-zgodovinska in znanstvena priprava teme romanja in božjih poti
  • Regionalne in medregionalne karte za pohodnike
  • Brošure z informacijami o romarskih poteh in krajih
  • Skupna turistična ponudba in paketi
  • Skupni romarski potni list
  • Skupni logotip in blagovna znamka
  • Interaktivna razstava
  • Interaktivni CD-ji z informacijami o posameznih poteh.

Več o projektu

ROMANJE – SODOBNE TEŽNJE IN RAZISKOVALNI PRIJEMI

Ciril Ambrož

Aleš Fevžar

   

si at  nalozba vasa prihodnost  ministrstvo za gosp razvoj