Screen Shot 2014 08 19 at 13.34.21 140x140

Naslov projekta: Povezovanje za boljše možnosti sodelovanja med javnim in privatnim sektorjem, z namenom dviga podjetniških aktivnosti in učinkovitosti regionalnega trga

Tip projekta: mednarodni

Status projekta: dokončan

Trajanje projekta:  1. junij 2006 – 31. marec 2008

Financiranje: EU – Interreg III A SLO-HU-HR

 

Partnerji:

  • ZRS Bistra Ptuj (Slovenija).

Cilji projekta:

Namen projekta je formalno omrežje ciljnih in drugih udeležencev, stabilne povezave med malimi in srednje velikimi podjetji, podpornimi institucijami, izobraževalnimi in drugimi ustanovami javne in regionalnih oblasti na lokalni ravni, ki bodo zagotovili potrebno prilagodljivost za inovativno gospodarstvo in kritično maso za osvajanje novih trgov na višjem nivoju.

Pomen za lokalno okolje:

Rezultati projekta: 

Barvni logo SI MAD HR 300x66