logo agro 300x121

Naslov projekta: Techno-environmental platform fot the agrofood sector in the Mediterranean

Status projekta: dokončan

Tip projekta: mednarodni

Trajanje projekta: 1. junij 2009 – 31. oktober 2011

Financiranje: Projekt je delno financiran z ERDF sredstvi – Evropski sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja III – teritorialnega sodelovanja

Partnerji:

 • Andalusian institute of technology (Španija) – vodilni partner
 • ZRS Bistra Ptuj
 • National and Kapodistrian university of Athens
 • Prefecture of Florina (Grčija)
 • Science and tehnology park of Sicily (Italija)
 • Environment, water, town planning and housing department od Valencian governemnt (Španija)
 • Regional governemnet for environment, Andalusia (Španija)
 • EUROBIC Toscana SUD. (Italija)
 • Entrepreneurs association of Alentejo – AEAL (Portugalska)
 • Critt food alimentary Paca (Francija)
 • Apulia region – regional department for economic development (Italija)

 

Cilji projekta: 

 • Vzpodbuditi izmenjavo znanja na področju eko-inovacij na območju Mediterana.
 • Izboljšati okoljsko delovanje agroživilskih podjetij, zlati malih in srednjih podjetij.
 • Pospeštiti razvoj agroživilskega sektorja z zmanjšanjem vpliva na okolje in izboljšanjem konkurenčnosti.
 • Spodbujanje gospodarske rasti v sektorju z zmanjšanjem njenega vpliva na okolje in razvoj novih trgov, procesov in proizvodov, ki so bolj trajnostne in okolju prijazne.

Pomen za lokalno okolje:  Izdelan katalog eko-inovacij za mala in srednja podjetja in pospeševanje razvoja agroživilskega sektorja z zmanjšanjem vpliva na okolje in izboljšanjem konkurenčnosti. Izvedba pilotnih primerov v podjetjih iz Spodnjega Podravja na temo eko-inovacij.

 

Rezultati projekta: 

 • Izdelava brošur in spletne strani projekta.
 • S ciljem razširjanja projektnih rezultatov bosta na regionalnem nivoju v vsaki ciljni regiji organizirani dve konferenci.
 • Objava rezultatov projekta v glasilih, člankih in medijskih objavah.
 • Vzpostavitev tehnično okoljske platforme za agroživilski sektor na območju Mediterana.
 • Izdelava kataloga najboljših razpoložljivih okoljskih tehnologij za agroživilski sektor na območju Mediterana.
 • Izdelava kataloga najboljših okoljskih praks za agroživilski sektor na območju Mediterana.

EULOGO   medquad2 300x189