SVRSREKP k norway grants 1

»Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo«

 

Etzo Ig Fb profilna1Za uverturo v Evropski teden zmanjšanja odpadkov je projekt studioKroG izvedel demonstracijske delavnice o krožnem gospodarstvu za ptujske dijake iz Gimnazije Ptuj in Šolskega centra Ptuj (Strojna šola, Elektro in računalniška šola, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo), skupaj se jih je udeležilo 154. Na izkustven način so mladi spoznavali primere krožnega gospodarstva, ki pomagajo zmanjšati količino odpadkov, saj znotraj njega vsi materiali krožijo, se ponovno uporabijo ali reciklirajo.

Za ohranjanje naravnih virov, ki so naše največje bogastvo, bodimo KROŽNI po preprosti enačbi krožnega gospodarstva:

KROŽNO GOSPODARSTVO = popravilo + ponovna uporaba + souporaba + recikliranje

 

Več o programu dogodka:
Dogodek: povečanje razumevanja krožnega gospodarstva


Bodimo krožni v Evropskem tednu odpadkov!

ekipa studioKroG, E-Transformer 2.0, CRP Ptuj

 

 

www.norwaygrants.si
www.eeagrants.org
www.bistra.si/studiokrog

#NorwayGrants
#NorwayGrantsSlovenia
#ClimateProgramme