V okviru projekta »Uvajanje mladih v znanost«, ki ga ZRS Bistra Ptuj uspešno izvaja že 25. leto zapored, razpisujemo in objavljamo »Razpis za 25. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije v šolskem letu 2016/17«.

Na podlagi razpisa za organizacijo državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga pripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS), objavljamo Razpis 25. regijskega srečanja mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije.

 

I. Vse šole, ki želijo sodelovati v natečaju, morajo upoštevati naslednja navodila:

 1. Na srečanju lahko sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti (v nadaljevanju RN/IP), ki ustrezajo razpisnim pogojem.
 2. Šole lahko prijavijo in oddajo RN/IP na raziskovalnih področjih, razpisanih v tem razpisu. RN/IP lahko posegajo na eno raziskovalno področje, razen na interdisciplinarnem področju, kjer lahko posegajo na več področij, vendar z upoštevanjem medsebojnega prepletanja/vpliva področij.
 3. Pri pripravi je nujno potrebno upoštevati izvirnost. RN/IP morajo biti izdelane v skladu z navodili za pripravo RN/IP.
 4. Na natečaj se lahko prijavijo RN/IP, pri katerih sodelujejo največ trije učenci/dijaki (avtorji) in največ dva mentorja, na interdisciplinarnem področju lahko sodelujeta toliko mentorjev, na kolikor območij RN/IP posega.

 

II. Rok za oddajo prijav RN/IP

Kakor v prejšnjih letih, bomo tudi letos zbirali najprej predprijave raziskovalnih nalog in nato še prijave, skupaj z oddajo raziskovalne naloge. 

Predprijava – NAJAVA NALOG:

Izpolnjeni obrazec (za vsako nalogo svoj list), ki je priložen (PRILOGA 1), nam pošljite po elektronski pošti na naslova:  ter po pošti na naslov ZRS Bistra Ptuj, Slovenski trg 6, 2250 Ptuj, najkasneje do petka, 27. 1. 2017.

 

III. Rok in način oddaje RN/IP ter spremljajočih gradiv 

Vse RN/IP, skupaj s seznamom vseh RN/IP (z žigom šole in podpisom odgovorne osebe šole) ter izpolnjena obrazca PRILOGA 2 in PRILOGA 3, je potrebno v enem tiskanem izvodu in elektronski obliki (na CD-ju; pdf format) poslati ali osebno dostaviti, v enem paketu, do 10. 3. 2017 na naš naslov.

RN/IP, ki bodo prispele po tem roku in ne bodo opremljene ali posredovane v skladu z razpisom, bodo zavrnjene. Za pravilnost izpolnjenih prijavnic in oddanih RN/IP je odgovorna šola.

 

IV. Predstavitev oddanih RN/IP

Avtorji RN/IP morajo svoje delo tudi predstaviti na javni predstavitvi vseh, v natečaj vključenih RN/IP.

Regijsko srečanje za osnovne in srednje šole bo: v petek, 31. 3. 2017, v OŠ Gorišnica.

 

V. Zaključni del srečanja

Zaključni del srečanja bo 15. 5. 2017 na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni tehniški šoli Murska Sobota.

Rok za prijavo in oddajo raziskovalnih nalog za državno srečanje je 10. 4. 2017.

 

 SEZNAM RAZISKOVALNIH PODROČIJ

Na državnem srečanju razpisujemo naslednja področja:

 1. astronomija ali fizika,
 2. biologija,
 3. ekologija z varstvom okolja,
 4. etnologija,
 5. matematika ali logika,
 6. kemija ali kemijska tehnologija,
 7. psihologija ali pedagogika,
 8. ekonomija ali turizem,
 9. geografija ali geologija,
 10. slovenski jezik ali književnost,
 11. sociologija,
 12. zgodovina ali umetnostna zgodovina,
 13. interdisciplinarna področja, 1*
 14. druga področja, 2*
 15. elektrotehnika, elektronika in robotika,
 16. arhitektura ali gradbeništvo,
 17. računalništvo ali telekomunikacije,
 18. tehnika ali tehnologija (tekstil, lesarstvo, strojništvo idr.),
 19. varnost v cestnem prometu, 3*
 20. aplikativni inovacijski predlogi in projekti.

1*  na interdisciplinarno področje sodijo naloge, katerih vsebina se nanaša na vsaj dve raziskovalni področji in morata biti zapisani na nalogi
2* na tem področju se predstavijo naloge, katerih področje je razpisano na regijskem srečanju (to področje mora na nalogi biti navedeno), ni pa razpisano kot posebno področje v tem razpisu
3*  na nekaterih področjih (npr. ekologija z varstvom okolja, naravoslovnih ali tehniških področjih), se lahko kot izhodišče za raziskovalno nalogo uporabijo podatki, pridobljeni s pomočjo brezplačne elektronske aplikacije mOIDom, ki je bila razvita v sklopu projekta Mobilna okoljska izkaznica doma mOIDom, ki sta ga sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. www.moidom.si/moidom.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na naslovu ZRS Bistra Ptuj pri Nataši Mršek, na telefonski številki 748 02 49 ter na elektronskem naslovu: .

 

Posebej bi vas želeli opozoriti na naslednje:

// predprijava/najava raziskovalnih nalog z obveznim kratkim opisom vsebine naloge (Priloga 1);

// kontaktne podatke mentorjev ali koordinatorjev, ki bodo dosegljivi za morebitna dodatna navodila oz. pojasnila v zvezi z nalogami;

// pomagajte si s Priročnikom z navodili za izdelavo raziskovalne naloge.

Priloge:

Dokumenti:

RAZPIS 2016/17 – NAJAVA

PRIJAVNICA 2017

PRILOGA 2

PRILOGA 3

Priročnik z navodili za izdelavo raziskovalne naloge ZRS Bistra Ptuj