V okviru projekta "E-MSP - e-mobilnost sreča MSP-je" smo se udeležili strokovnega posveta "Ukrepi in spodbude za prehod na e-mobilnost", ki je potekal 14.3.2018 v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

 

Vlada je oktobra 2017 sprejela Strategija za alternativna goriva, ki predstavlja strateški okvir za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo na področju prometa.

 

Ministrstvo za infrastrukturo RS sedaj pripravlja akcijski načrt, s katerim bodo spodbujeni različni ukrepi za aktiven prehod na alternativna goriva.

 

Namen strokovnega posveta je bil oblikovanje učinkovitih ukrepov in spodbud za prehod na alternativna goriva s posebnim poudarkom na e-mobilnost, ki bodo pripomogli pri oblikovanju akcijskega načrta:

pozitivne spodbude (finančne, davčne, odprava administrativnih ovir),

zagotavljanje ustrezne infrastrukture,· energetika (proizvodnja in prenos), polnilni sistemi,

spodbujanje razvoja slovenske industrije,

pozitivni učinki na javno zdravje in ekologijo.

 

Trenutno stanje - ukrepi:

subvencije za nakup električnih vozil (EV) (7.500 EUR za BEV in 4.500 EUR za PHEV),

vozila na električni pogon so oproščena plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,

kreditiranje nakupa osebnih avtomobilov, motornih koles na električni ali hibridni pogon pri katerih znaša emisija CO2 največ 110 g/km,

nižja davčna stopnja (0,5%) davka na motorna vozila za vozila z izpusti do 110 g/km CO2,

brezplačno parkiranje oz. polnjenje (odvisno od občine oz. nakupovalnih središč, …).

 

Priporočila lokalnim skupnostim:

postavitev javnih polnilnic v strnjenih naseljih(EV),

ureditev parkirnega reda pred javno polnilno infrastrukturo,

spodbujanje mestnega prometa in taksi prevozov na alternativna goriva,

vožnja vozil z nizkim ogljičnim odtisom v centrih mest, uporaba površin za javni prevoz,

brezplačno parkiranje za električna vozila.

 

Vir: MZI

Več o samem dogodku:

http://www.cer-slo.si/ukrepi-in-spodbude-za-prehod-na-e-mobilnost---strokovni-posvet-01-03-2018.html,

Foto: Arhiv ZRS Bistra Ptuj

 

pasica E sme