Wlakshop1

ZRS Bistra Ptuj je v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2018 skupaj z Mestno občino Ptuj organizirala delavnico >PoTUJ trajnostno - po Ptuju peš<, ki je potekala v sredo, 19. 9. 2018, ob 14. uri, v Fuerstovi hiši na Ptuju.

Na delavnici je bil predstavljen projekt CityWalk in doseženi rezultati projekta.

ZRS Bistra Ptuj je vodilni partner projekta ter hkrati izvaja aktivnosti na lokalni ravni za območje Mestne občine Ptuj.

Predstavljen je bil tudi Lokalni akcijski načrt za pešačenje za mesto Ptuj (zasnova vodenja pešcev v območju starega mestnega jedra), kjer bil poudarek na hodljivosti za starejše, invalide, slepe in slabovidne ter ostale gibalno ovirane.

Lokalni akcijski načrt se ukvarja z analizo in predlogi za izboljšanje kvalitete javnih površin, ki med drugim spodbujajo pešačenje. V območje obravnave je vključeno širše mestno središče in njegove povezave s šolami ter s turističnim in trgovskim območjem. Na podlagi analize prostora je bilo izbranih več pomembnih povezovalnih poti za pešce na katerih bodo predlagani ukrepi za izboljšanje peščeve izkušnje.

Na delavnici je bil poseben poudarek na dostopnosti in hodljivosti za starejše, invalide, slepe in slabovidne ter ostale gibalno ovirane.

Z udeleženci delavnice smo izvedli tudi tako imenovan >Walkshop< sprehod po strogem centru mesta in skupaj ugotavljali, kako je mesto >prijazno< do starejših, invalidov, slepih in slabovidnih ter ostalih gibalno oviranih.

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/citywalk
https://www.facebook.com/CityWalk.project
https://www.linkedin.com/groups/13516839/
https://www.youtube.com/channel/UC8x-2lf2wZbVO24mFOxbn2Q

 

LOGO CityWalk