WalknSmile logo

ZRS Bistra Ptuj s projektom CityWalk spodbuja hojo
Z mesecem majem 2019 se zaključuje eden večjih evropskih projektov CityWalk, katerega uspešno vodi ZRS Bistra Ptuj. Projekt CityWalk izvaja 17 partnerjev iz Slovenije, Madžarske, Slovaške, Hrvaške, Romunije, Bolgarije, Češke, Avstrije in Srbije. V projektni pisarni ZRS Bistra Ptuj vodimo celoten projekt ter hkrati izvajamo aktivnosti na lokalni ravni, Mestna občina Ptuj pa pri projektu sodeluje kot pridruženi partner. Projekt je bil odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-B, Podonavje. Sofinanciran je iz dveh evropskih skladov - Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA).

Colorful city Explore and discover Ptuj

Glavni namen projekta je izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje in urejanje varnih pešpoti na Ptuju, obenem pa tudi pripraviti ukrepe in orodja za privlačnejšo hojo v mestu.

Kazipot predlog

Pilotne akcije, ki smo jih izvedli v starem mestnem jedru: izdelava strategije in akcijskega načrta za pešačenje - zasnova mirujočega prometa v širšem območju starega mestnega jedra (s pripravljenimi idejnimi zasnovami/predlogi in rešitvami mirujočega prometa). Partnerstvo projekta je namreč razvilo skupno orodje, ki obsega smernice za izdelavo akcijskih načrtov za pešačenje in izdelalo tudi spletno orodje za pešačenje, ki bo omogočalo zbiranje podatkov, ki se nanašajo na mirujoči promet, ugotavljanje preko določenih kriterijev o razvitosti in primernosti pešanja v posameznem mestu ali naselju.
Pripravili smo tudi dva zemljevida, in sicer 3D fotorealistično panoramsko karto mestnega središča za potrebe digitalne predstavitve preko spleta, v socialnih medijih in drugih digitalnih medijih ter ilustriran 3D panoramski zemljevid Ptuja in izdelava dodatnih podrobnih ilustracij znamenitosti. Zemljevidi se bodo uporabljali za promocijske aktivnosti mesta Ptuj. Prav tako bomo izdelali in postavili 3 večje informativne table (cca. 1,1x0,85m) z novimi 3D zemljevidi, ki bodo zamenjale stare table v mestu. Del zasnove vodenja v širšem območju starega mestnega jedra bo tudi načrt krožne poti po starem mestnem jedru s postavitvijo kažipotov, ki bodo označevale pomembnejše znamenitosti, čas hoje do znamenitosti ter smer.

Karta za tablo 1

Ostalo si lahko preberete v članku:
pdfČlanek Štajerski tednik, 22.2.20194.3 MB

 

WalknSmile Zirafa 1

Več na:
www.bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju/citywalk
Spletna stran projekta: www.interreg-danube.eu/citywalk
Facebook profil: @CityWalk.project

LOGO CityWalk 1