tiskovna

V projektu čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Madžarska E-CONOMY smo 4 partnerji obravnavali izziv izboljšanja institucionalnega sodelovanja v 4 regijah: Podravju, Pomurju, regiji Zala in Vas. Da bi povečali gospodarsko sodelovanje med temi regijami smo izgradili mrežo podpornih inštitucij in ustvarili skupno dvojezično spletno platformo, ki je brezplačno dosegljiva javnosti na naslovu: https://www.e-conomyportal.com/slo.

stateska konferenca  

Izkušnje partnerskih organizacij, ki podpirajo gospodarstvo v svojih regijah, kažejo, da trenutno sodelovanje institucij v slovensko-madžarski obmejni regiji ni zadovoljivo za krepitev gospodarske rasti. Na obeh straneh meje se pojavljajo podobne gospodarske anomalije: dolgotrajna brezposelnost, staranje prebivalstva, nerešljivost zaposlovanja oseb, ki so predčasno zapustili šolanje in manj kvalificiranih oseb, pomanjkanje usposobljene delovne sile, pomanjkanje poslovnih partnerstev na področju oskrbe, trgovine, nezadovoljiva razširjenost inovativnih rešitev itd.

Po podatkih Statističnega urada se je blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko v obdobju 2013-2019 rahlo povečevala vsako leto in v letu 2018 znašala dobri 2 milijardi evrov, vendar pa k temu največ prispevajo velika podjetja. Dejstvo, da je uvoz iz Madžarske še vedno večji kot izvoz na Madžarsko, bi lahko izkoristila tudi manjša podjetja kot posebno poslovno priložnost. V projektu E-CONOMY smo se osredotočali ravno na manjša podjetja in predvsem zanje oblikovali spletno platformo za iskanje poslovnih partnerjev preko meje. Projektni partnerji smo do junija 2019 na platformo vključili prvih 100 podjetij in 30 institucij iz obravnavanega območja. O prvih povezavah preko platforme bodo partnerji poročali na zaključni konferenci projekta, ki bo 27. junija 2019 v Sombotelu.

Tudi vzpostavljena mreža podpornih organizacij, ki smo se pred projektom E-CONOMY premalo poznali, je namenjena podpori gospodarskemu sodelovanju. Na kontaktnih točkah, v Sloveniji na točkah SPOT v Podravju in Pomurju, bodo podjetniki lahko dobili informacije tudi po zaključku projekta.

Da bi vzpostavljeno mrežo podpornih organizacij na obeh straneh meje ohranili tudi po koncu projekta, so partnerji projekta in druge podporne organizacije 13. junija 2019 na Ptuju podpisale strateški sporazum o sodelovanju pri gospodarskem razvoju v tudi prihodnje.

podpis strateskega sporazuma

 

zrs bistra logotip           e conomy   interreg si hu