sociolab 1

Zadružni skok v poletje

V duhu priprav na praznovanje svetovnega dneva zadružništva so naravnane tudi aktivnosti projekta. Stekle so še zadnje priprave na praznovanje. Vabimo vas, da se ohladite z nami!

novičnik12 1

Demokratično soupravjanje. Reševanje družbenih izzivov. Podjetništvo. 
Dobrodošli na področje socialne ekonomije!

 

Izpostavljamo in vabimo

Vabimo vas na letošnje svetovno praznovanje zadružništva. Letos pripravljamo kar dva dogodka. Na zadružno soboto nas lahko obiščite na Gosposki 11 v Mariboru, kjer bomo obeležili dan zadružništva ter obenem slavnostno otvorili novo trgovino Zadruge Dobrina. V soboto, 6. julija 2019 ob 10.30 uri. Dogodek je brezplačen in se nanj ni treba prijaviti. 

Pripravljamo tudi dogodek v Halozah, kjer bo v ponedeljek, 8. julija 2019 ob 19.00 potekala predstavitev Vinarske zadruge Haloze in kako načrtujejo uvajanje kolektivne blagovne znamke. Prosimo vas, da se na dogodek predhodno prijavite na , več o dogodku pa si lahko preberete na povezavi

Za vključujoč razvoj in dostojno delo! Čas je za z(a)druževanje!

 

Praznujemo!

Mednarodni dan zadrug, ki ga praznujemo tudi pri nas, bo letos potekal že 97. po vrsti. Letošnja tema je COOPS 4 DECENT WORK = zadruge za dostojno delo in je obenem že 25. leto tudi Mednarodni dan zadružništva Združenih narodov. Zadružno gibanje se letos osredotoča in opozarja, da so zadruge podjetja, ki so osredotočena na ljudi, za katere je značilen demokratični nadzor, ki daje prednost človeškemu razvoju in socialni pravičnosti na delovnem mestu.

 

Pomladanski cikel programa usposabljanja gre na počitnice

Z veseljem sporočamo, da smo z vključenimi iniciativami spoznavali različna področja, od socialne ekonomije, socialnega podjetništva in zadružništva, do družbeno inovativnih idej in merjenja družbenih učinkov, pa strateškega in poslovnega načrtovanja, dotaknili smo se etičnega marketinga in razvoja kadrov v socialnih podjetjih in zadrugah. Izvedli smo že več kot 100 mentorskih ur in tako zaokrožamo prvega izmed ciklov usposabljanja SocioLab. Vključenih je bilo 29 oseb iz 17 iniciativ ali obstoječih socialnih podjetij/zadrug, ki so zabeležile kar 119 obiskov na 8 različnih modulih usposabljanja. Vsem, ki so uspešno zaključili program bomo tudi v prihodnje nudili dodatno mentorsko podporo in specialistično svetovanje strokovnjakov na področjih, kjer je individualno potrebno. Nov cikel programa usposabljanja pa se še dodatno izpopolnjen in prilagojen vrača jeseni 2019!


Več o projektu

 

Izobraževalni kotiček

ZADRUŽNE VREDNOTE IN NAČELA
 

VREDNOTE
Zadruge temeljijo na vrednotah samopomoči, samoodgovornosti, demokratičnosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti. V skladu s tradicijo začetnikov zadružništva člani zadrug verjamejo v etične vrednote poštenosti, odprtosti, družbene odgovornosti in skrbi za druge. 

NAČELA
1. Prostovoljno in odprto članstvo
2. Demokratično upravljanje članov
3. Ekonomska udeležba članov
4. Samostojnost in neodvisnost
5. Izobraževanje, usposabljanje in obveščanje 
6. Sodelovanje med zadrugami
7. Skrb za lokalno skupnost
 

Vir: Povzeto po temeljnem zadružnem dokumentu Izjava o zadružni identiteti, ki je nastal po obsežnem mednarodnem usklajevanju pod okriljem Mednarodne zadružne zveze (ICA – International Cooperative Alliance) in je bil sprejet na generalni skupščini zveze leta 1995 v Manchestru.


 

 

sociolab 3Razpisi

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih področjih – BP3
Več...

Javno povabilo za strokovnjake v sektorju socialne ekonomije 
Več...

COSME: ERASMUS za mlade podjetnike 2019
Več...

Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019
Več...

Javno posvetovanje o učinkovitosti pobud za zaposlovanje mladih
Več...

Učne delavnice 2019 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu
Več...

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja socialnih inovacij in reform - Dolgotrajna oskrba
Več...

Nagrada Krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope
Več...

 

 

sociolab logoti