Projekt E-CONOMY ponudil odgovor na vprašanje »Kako povečati gospodarsko sodelovanje manjših podjetij z Madžarsko?«

Projekt čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko E-CONOMY, ki smo ga izvajali z  namenom spodbuditve bolj živahnega gospodarskega sodelovanja, se z zadnjim junijem 2019 zaključuje. V letu in pol je 4 projektnim partnerjem uspelo ustvariti mrežo podpornih organizacij, ki so se zavezale k sodelovanju tudi po koncu projekta in v kibernetični svet dodati čezmejno, dvojezično platformo za mreženje podjetij in institucij.

V okviru projekta E-CONOMY smo obravnavali izziv izboljšanja institucionalnega sodelovanja v 4 regijah: Podravju, Pomurju, regiji Zala in Zahodni Prekodonavski regiji, kar je za Podravje še posebej pomembno, ker se le izjemoma povezuje z madžarskimi regijami. Cilj projekta je bil olajšati čezmejno povezovanje organizacij za podporo podjetjem, izmenjavo podatkov, znanja in praks, pa tudi razvoj čezmejne razvojne platforme, ki bo nudila podatke o podpornih organizacijah in podjetjih na obeh straneh meje.

Vzpostavljena mreža podpornih organizacij, ki so se pred projektom E-CONOMY premalo poznali, je namenjena podpori gospodarskemu sodelovanju. Na kontaktnih točkah, v Sloveniji na točkah SPOT v Podravju in Pomurju, bodo podjetniki lahko dobili informacije tudi po zaključku projekta.

V prvem polletju 2018 smo partnerji izoblikovali mrežo institucij, ki podpirajo podjetja ter pripravili metodološki priročnik za izdelavo čezmejne platforme. Izbrali smo slogan za platformo, ki se v angleščini glasi e-CONOMY, support for e-veryone, kar v prevodu pomeni podpora za vse. S to platformo želimo spodbuditi čezmejno povezovanje in sodelovanje tako institucij kot tudi podjetij. Brezplačno je dosegljiva na naslovu: https://www.e-conomyportal.com/slo.

čezmejnaplatformaSlika 1: čezmejna platforma E-CONOMY na naslovu: https://www.e-conomyportal.com/slo.

Izkušnje partnerskih organizacij, ki podpirajo gospodarstvo v svojih regijah, kažejo, da trenutno sodelovanje institucij v slovensko-madžarski obmejni regiji ni zadovoljivo za krepitev gospodarske rasti. Na obeh straneh meje se pojavljajo podobne gospodarske anomalije: dolgotrajna brezposelnost, staranje prebivalstva, nerešljivost zaposlovanja oseb, ki so predčasno zapustili šolanje in manj kvalificiranih oseb, pomanjkanje usposobljene delovne sile, pomanjkanje poslovnih partnerstev na področju oskrbe, trgovine, nezadovoljiva razširjenost inovativnih rešitev itd.

Po podatkih Statističnega urada se je blagovna menjava med Slovenijo in Madžarsko v obdobju 2013-2019 rahlo povečevala vsako leto in v letu 2018 znašala dobri 2 milijardi evrov, vendar pa k temu največ prispevajo velika podjetja. Dejstvo, da je uvoz iz Madžarske še vedno večji kot izvoz na Madžarsko, bi lahko izkoristila tudi manjša podjetja kot posebno poslovno priložnost. V projektu E-CONOMY smo se osredotočali ravno na manjša podjetja in predvsem zanje oblikovali spletno platformo za iskanje poslovnih partnerjev preko meje. Projektni partnerji smo do junija 2019 na platformo vključili prvih 100 podjetij in 30 institucij iz obravnavanega območja. O prvih povezavah preko platforme smo partnerji poročali na zaključni konferenci projekta, ki je bila 27. junija 2019 v Sombotelu.

izmenjava dobrih praksSlika 2: Izmenjava dobrih praks na zaključni konferenci.

Na zaključni konferenci je pozdravni govor izrekel Vince Kovács, predsednik Gospodarske zbornice občine Vas, madžarski in slovenski partnerji pa so predstavili aktivnosti projekta ter dosežene cilje in rezultate.

Dogodek je vključeval tudi konferenco o dobrih praksah, kjer so slovenska in madžarska mala in srednje velika podjetja predstavila svoja podjetja in pohvalila E-CONOMY platformo projekta ter povezano mobilno aplikacijo. Dogodek se je zaključil z razstavo inovacij.

Ekipa projekta E-CONOMY na ZRS Bistra Ptuj

Ptuj, 27.6.2019

economy image5  economy image6