Objavljen je 𝐉𝐚𝐯𝐧𝐢 𝐩𝐨𝐳𝐢𝐯 𝐳𝐚 𝐬𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐭𝐨𝐯𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐨š𝐤𝐨𝐯 𝐩𝐨𝐝𝐣𝐞𝐭𝐣𝐞𝐦 𝐯 𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐬𝐭𝐯𝐮 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐦𝐮 𝐯 č𝐚𝐬𝐮 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞𝐦𝐢𝐣𝐞 𝐜𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗/𝟐.

 

𝗣𝗥𝗜𝗝𝗔𝗩𝗘 𝗦𝗢 𝗠𝗢Ž𝗡𝗘 𝗢𝗗 𝗣𝗢𝗡𝗘𝗗𝗘𝗟𝗝𝗞𝗔, 𝟭𝟮. 𝟰. 𝟮𝟬𝟮𝟭, od predvidoma 13. ure dalje.

Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje do 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

 

Ta ukrep je namenjen pomoči podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času prvega vala epidemije (12. 3. 2020 - 31. 5. 2020), ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

 

Več informacij https://www.spiritslovenia.si/razpis/366

 

POJASNILO PRIJAVITELJEM

Ukrep je namenjen podjetjem v gostinskem in turističnem sektorju, in sicer za sofinanciranje obratovalnih stroškov v času prvega vala epidemije, od 12. 3. 2020 do 31. 5. 2020), ko so bila podjetja zaradi epidemije (Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji) močno prizadeta in skorajda niso ustvarjala prihodkov.

Podjetja, ki so že prejela sredstva na prvem javnem pozivu (objavljen 16. 11. 2020,),  do sredstev po tem javnem pozivu niso upravičena. Z razširitvijo dejavnosti v drugem javnem pozivu se je krog potencialnih prejemnikov sredstev močno razširil, še vedno pa gre za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije.

 

Znesek sofinanciranja: 𝗻𝗮𝗷𝗺𝗮𝗻𝗷 𝟵𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗶𝗻 𝗱𝗼 𝗻𝗮𝗷𝘃𝗲č 𝟵.𝟵𝟵𝟵,𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥 𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗷𝗮𝘃𝗶𝘁𝗲𝗹𝗷𝗮, v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

 

Upravičenci:

- MSP podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (podrobnosti v javnem pozivu).

 

Kot upravičeni stroški (obratovalni stroški) po tem pozivu se štejejo:

  • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
  • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
  • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
  • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
  • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
  • Stroški najemnin najemodajalcev,
  • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme,

za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bili pri pripravi metodologije za izračun pavšalnega zneska obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu upoštevani statistični podatki.

 

Več informacij https://www.spiritslovenia.si/razpis/366