Objavljeno: Uradni list RS, Št. 128, Datum: 13. 8. 2021, Stran: 1707

Predmet razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja, zavodi in zadruge.

Delež sofinanciranja je do vključno 100 % upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so:

 • nova oprema,
 • administrativni stroški,
 • stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev,
 • stroški transportnih storitev,
 • stroški intelektualnih in osebnih storitev,
 • stroški sejmov, reklame in reprezentance,
 • stroški plač in povračil v zvezi z delom,
 • stroški energije,
 • stroški vode, komunale, telekomunikacij,
 • stroški vzdrževanja in najemnine,
 • stroški bančnih, računovodskih, zavarovalnih storitev.

 

DDV ni upravičen strošek.

Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, kar mora biti razvidno iz vloge.

 

Višina razpisanih sredstev: 17.040.000,00 €.

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 €, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 100.000,00 €.

 

Rok za oddajo vlog:

- 30. 8. 2021 in

- 27. 9. 2021.

 

Več o razpisu in razpisnih pogojih si lahko preberete tukaj.

Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.

 

Več informacij o razpisu, prijava:

- Ksenija Golob,

- Robert Novak,